تعريف وفاداري:عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه­ها

عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه­ها تعريف وفاداري اگر قرار باشد وفاداري را بعنوان يکي از شاخص­هاي کنترل و مديريت به حساب آورد، تعريف و […]

تعريف وفاداري:عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه­ها Read More

روش تحلیل پوششی داده ­ها:پایان نامه درباره کارایی سنجی

1-1-       روش تحلیل پوششی داده­ها روش تحلیل پوششی داده­ها را می­توان به عنوان یکی از روشهای ناپارامتری معرفی نمود که در این روش با استفاده […]

روش تحلیل پوششی داده ­ها:پایان نامه درباره کارایی سنجی Read More

بررسي مقايسه اي وضعيت بانکداري اينترنتي در بانکهاي ايراني

پایان نامه عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی بررسي مقايسه اي وضعيت بانکداري اينترنتي در بانکهاي ايراني اشاره :بانکداري اينترنتي به عنوان يکي […]

بررسي مقايسه اي وضعيت بانکداري اينترنتي در بانکهاي ايراني Read More

ضرورت به کار گیری پذیرش تکنولوژی در ارائه خدمات بانکداری اینترنتی

) ضرورت به کار گیری پذیرش تکنولوژی در ارائه خدمات بانکداری اینترنتی با وجود اینکه میلیون ها دلار در بسیاری کشورها در ایجاد سیستم های […]

ضرورت به کار گیری پذیرش تکنولوژی در ارائه خدمات بانکداری اینترنتی Read More

ابعاد کارکردی نام تجاری. پایان نامه نام تجاری ونگرش مصرف کننده از محصول جدید

ابعاد کارکردی نام تجاری بسیاری از تحقیق ها نتوانسته اند تمایز بین کارکردهای محصول و کارکردهای نام تجاری را به درستی مشخص کنند. کارکردهای محصول […]

ابعاد کارکردی نام تجاری. پایان نامه نام تجاری ونگرش مصرف کننده از محصول جدید Read More

تحلیل­های بازار سهام:پایان نامه درمورد پرتفوی بهینه

: تحلیل­های بازار سهام 2-3-1 تحلیل بنیادی تحلیل بنیادی روش پژوهشی است که اطلاعات مالی پایه­ای را برای پیش­بینی سود، عرضه و تقاضا، قدرت صنعت، […]

تحلیل­های بازار سهام:پایان نامه درمورد پرتفوی بهینه Read More

سازمان: پایان نامه ارتباطات سازمانی ومدیریت دانش

سازمان: اسکات[1] در سال 1964 تعریفی نسبتاً کلاسیک از سازمان ارائه کرده است او بیان می کند:«سازمانها مجموعه هایی هستند که به دنبال اهداف نسبتاً […]

سازمان: پایان نامه ارتباطات سازمانی ومدیریت دانش Read More

سازمان‌های یادگیرنده و دانشی

پایان نامه رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش سازمان‌های یادگیرنده و دانشی   طي١٠سالگذشته،عواملاقتصادي،اجتماعيوفناوريمتعددبهطورفزاينده­اي تشديدوموجبتغييركليمحيطكارشده­اند.اينتغييراتچنانسريعاتفاقافتاده ورقابتنيزچنانزيادشدهاستكهسازمان‌هايدايناسوريعظيمبامغزهاي كوچكرشد یافته درقرنبيستم،نمي­تواننددردنيايجديدقرنبيست ويكمداومبياورند­.هريسون اون(1991) دركتابخودباعنوان”ببرسواري:انجامكسبوكاردردنياي درحالتحول” مي­نويسد: “زمانيوظيفه­ياصليكسبوكار،سودآوريو توليدمحصولبود.اكنونوظيفه­ياصليكسبوكارتبديلشدنبهسازمان […]

سازمان‌های یادگیرنده و دانشی Read More

آثار و اهمیت مدیریت دانش:پایان نامه آموزش و اثربخشی سازمانی

) آثار و اهمیت مدیریت دانش: (راد فر, رضائی ملک, & رضائی ملک, 1393). توانایی مدیریت دانش در اقتصاد دانش محور، اهمیت حیاتی و کاربردي […]

آثار و اهمیت مدیریت دانش:پایان نامه آموزش و اثربخشی سازمانی Read More