Posted on

 طرح بدی نبود اما یه مشکل کوچیک وجود داشت، سوراخ کوچیک بود یا این مرد چاق بود!

جام کشکول؛ دیلی میل نوشت: تلاش این زندانی واسه فرار تموم شد. اون با سوراخ کردن دیوار سلولش تلاش در فرار داشت که به دلیل گیر کردن در سوراخ گرفتار نگهبانان شد.

نگهبانان با دیدن این صحنه شروع به خنده کرده و آتیش نشانان رو خبر کردن.

دو همدست ایشون هم که منتظر بودن هم سلولیشان از سوراخ عبور کنه نتونستن کاری از پیش ببرن.

ساعت ۲ صبح امروز پنجشنبه در یکی از زندانای برزیل یه زندانی تموم تلاش خود رو استفاده کرد تا از سوراخ کوچیکی که با همدستانش ایجاد کرده بودن رد شه ولی این تلاش فقط یه دنده شکسته و بریدگیای بزرگ واسه اون به ارمغان آورد.

پلیس گفت: ما اونو در حالی که داد و فریاد می زد به بیمارستان منتقل کردیم.

چاق بودن این زندانی دلیل گیر کردنش بوده و بدون توجه به اندازه شکمش میخواس فرار کنه.