رویکردهای نظری مطرح شده در خصوص نگرانی و اختلال اضطراب فراگیر

محققان در میدون های جورواجور علاقه مند به بررسی روش های جواب دهی و یا مقابله ای افراد با بلاتکلیفی بودن. براین پایه چندین مدل […]

رویکردهای نظری مطرح شده در خصوص نگرانی و اختلال اضطراب فراگیر Read More