Posted on

گوسفندها در نزدیکی شهر گلینیگلز اسکاتلند که واسه جلوگیری از سرقت به رنگ قرمز درآمده ان.

چهره در هم پسر بچه در آرایشگاه.

بدون توضیح.

رویارویی قو با سگ .

اتحاد میان میمون های گونه لنگور.

بالون هوای گرم به شکل پرندگان عصبانی در آسمون تایتونگ در تایوان.

خمیازه سنجاب در ورودی لونه اش.

کلوزآپ از یه جغد.

فردی در لباس پرنده بزرگ در سنترال پارک شهر نیویورک.

اردک های وحشی وارد یه شیرینی فروشی در شهر لاندرنو فرانسه می شن.

جام جم آنلاین عکس خنده دار