عکس میمون ها

0 Comments

میمون های بزرگ مثل شامپانزها، بونوبوها و گوریلا از ذهن و درک بالایی بهره مند هستن که به نظر بیشتر کارشناسان، بعد از آدم میمونا باعقل ترین موجودات این کره خاکی هستن. اونا دارای احساساتی مثل ترس، عشق، غم، اندوه، خشم و لذت هستن.

هم اینکه میمون ها یکی از تک و توک جانورانی هستن که تونسته ان به فضا برن.

تا کنون پنج کشور آمریکا، روسیه (شوروی قبلی)، فرانسه، آرژانتین و ایران میمون به فضا پرتاب کرده ان.

عکس میمونعکس میمونعکس میمونعکس میمونعکس میمونعکس میمونعکس میمونعکس میمونعکس میمونعکس میمونعکس میمونعکس میمونعکس میمونعکس میمونعکس میمونتصاویر میمونای قشنگترعکس میمونعکس میمونعکس میمونعکس میمونعکس میمونعکس میمونعکس میمون 

عکس میمون