پایان نامه روانشناسی در مورد : دلالت­های بالینی حضورذهن

دلالت­های بالینی حضورذهن ۲-۲۰-۱- افزایش زمان زندگی در لحظه یکی از نشانه­ های مراقبه­ی تخصصی توانایی تجربه­ی هیجانات منفی بدون ضرورت پرداختن به آن­هاست. این […]

پایان نامه روانشناسی در مورد : دلالت­های بالینی حضورذهن Read More