دسته: آموزشی

Posted on: سپتامبر 20, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

عوارض و پیامدهای شکست عاطفی

خیلیا در همون اوایل جوونی شکست عاطفی رو تجربه میکنن و این تجربه رو تا سالها به خاطر دارن اما دلیل اینکه تجربه شکست عاطفی تا این حد سخت و طولانیه چیه؟ به گزارش آلامتو و به نقل از سپیده دانایی؛ تحقیقات روان شناسانی از جمله ماروین لیون و آنگلو در سال ۲۰۰۷ نشون می دهد که عکس العمل های هیجانی به شکست عاطفی بسیار مثل عکس العمل به از…