دسته: مقالات و پایان نامه ها

Posted on: دی ۲۸, ۱۳۹۷ Posted by: 92 Comments: 0

پیش بینی ترک فعل؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران

پیش بینی ترک فعل در قوانین جزایی و فعل ناشی از ترک فعل در پیش نویس قانون جزائی انگلیس، به منظور اینكه ترك فعل نیز عنصر مادی قتل قرار گیرد، در تعریف قتل بجای كلمهٔ «كشتن»، اصطلاح «موجب مرگ دیگری شدن» بكار گرفته است. با توجه به این پیش‌نویس، در جائی كه فردی همسر یا هم منزل دیگری یا پدر، مادر یا قیم طفلی می‌باشد یا یكی از ساكنین خانه…

Posted on: دی ۲۸, ۱۳۹۷ Posted by: 92 Comments: 0

وفاداری به قراردادها//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز

اصل وفاداری به قراردادها و تغییر شرایط واوضاع و احوال در حقوق بین­الملل دو اصل وفاداری به قراردادها (اصل لزوم) و اصل تغییر شرایط وجود دارد که سازش بین آن­ها به سادگی امکان­پذیر نمی­باشد. هنگام درخواست برای امری نظیر مذاکره مجدد طرف خواهان این مذاکره معمولا به اصل تغییر شرایط و طرف مقابل به اصل وفاداری و لزوم قرارداد متوسل می­شود.از یک سو اصل آزادی قراردادی به این موضوع اشاره…

Posted on: دی ۲۸, ۱۳۹۷ Posted by: 92 Comments: 0

خسارت تأخیر تأدیه/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه گفتار اول: مفهوم خسارت تأخير تأديه «خسارت تأخير تأديه» و «خسارت ناشي از عدم انجام تعهد» دواصطلاحي هستند كه گاهی با هم خلط مي‌شوند و توهماتي را از خود به جاي مي‌گذارد. حقوق‌دانان معتقدند: «خسارت تأخیر تأدیه راجع به دعاوي است كه موضوع آن‌ها وجه نقد باشد ليكن خسارت حاصل از عدم انجام تعهد در مواردي است كه موضوع آن وجه نقد نيست و در دعاوي، به‌صورت…

Posted on: دی ۲۸, ۱۳۹۷ Posted by: 92 Comments: 0

جرائم ارتکابی در هواپیما:پایان نامه درمورد حقوق هوایی

               (جرائم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو اولین تلاش برای مقابله با جرایم هواپیمایی، تصویب معاهده 1963 توکیو در خصوص جرایم و برخی تخلفات ارتکابی دیگر در داخل هواپیما بود. در آن سال، کنفرانس بین­المللی دولت­ها، به منظور جلوگیری از ارتکاب عمل مجرمانه علیه امنیت پرواز­ها، معاهده مزبور را تدوین نمود. این معاهده در سال 1969 به مرحله اجرا درآمده و اکنون (نوامبر…

Posted on: دی ۲۸, ۱۳۹۷ Posted by: 92 Comments: 0

تکالیف دولت و سازمان­های نظامی//پایان نامه درباره جواز سلاح مأمورین

وظایف و تکالیف دولت و سازمان­های نظامی و انتظامی در قانون بکارگیری سلاح و قوانین موضوعه­ی ما وظیفه و تکلیفی بر عهده­ی دولت و سازمان­های نظامی و انتظامی در خصوص استفاده از سلاح تعیین و مشخص نشده است و فقط مسئولیت دولت و سازمان­های نظامی و انتظامی در قانون مذکور تعیین و تصویب شده است. و این مسئولیت چنین پیش­بینی شده که اگر مأموران مسلح مطابق قانون بکارگیری سلاح تیراندازی…

Posted on: دی ۲۸, ۱۳۹۷ Posted by: 92 Comments: 0

سوءعرضه ناشی از تسامح//پایان نامه تدلیس در نظام حقوقی

سوءعرضه ناشی از تسامح سوءعرضه ناشی از تسامح نیز مانند سوءعرضه متقلبانه ممکن است با لفظ یا فعل انجام شود، اما بنظر می رسد در سال های اخیر در کامن لو ، تمام قضات نویسندگان و حقوق دانان نیز به گسترش [بحث] بی احتیاطی وتسامحی توجه کرده اند که با لفظ انجام می شود و نه فعل. می توان مشاهده کرد که این دو شاخه حقوق به طو رجداگانه رشد…

Posted on: دی ۲۸, ۱۳۹۷ Posted by: 92 Comments: 0

قتل عمد:/پایان نامه درباره كودك آزاري

قوانین حمایت از کودک در برابر آزار جسمی به هر گونه رفتارها وعمل عمدی که منجر به صدمه جسمی به کودک گردد آزار جسمی گفته می شود. این آسیب ها شامل کتک زدن، گاز گرفتن ، سوزاندن، مجروح کردن، بریدن ، کبودی ها، شکستگی ها و … می‌شود. والدین سرمشق و راهنمای اصلی کودکان هستند، وقتی این کودکان رفتار ناهنجاری را از آنها مشاهده کنند، آن را سرمشق خود قرار…

Posted on: دی ۲۸, ۱۳۹۷ Posted by: 92 Comments: 0

عدالت در نظام های حقوقی/:پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد

جایگاه عدالت در نظام های حقوقی در نیمۀ دوم قرن هیجدهم و به طور خاص در قرن نوزدهم اندیشه ی عادلانه بودن شروط و به ویژه نظریه قیمت عادلانه به لیبرالیسم اقتصاد جدید مجال داد که این دیدگاه را ارایه کند که وظیفه هر شخص است که با احتیاط عمل کند و در مورد قیمت در جهت منافع خود تصمیم بگیرد. این توافق است که با فرضاینکه طرفین به آن…

Posted on: دی ۲۸, ۱۳۹۷ Posted by: 92 Comments: 0

اصل برائت//پایان نامه درباره حقوق متهم

اصل برائت برائت در لغت به معنای پاك شدن از عیب و تهمت، تبرئه شدن، خلاص شدن از قرض و دین، رها شدن، اجازه، حواله، رهایی، خلاصی، بیزاری، دوری، پاكی است(معین، پیشین: ذیل برائت). و اصل برائت در حقوق بدین معنی است که، باید بنا را بر بی­گناهی افراد گذاشت تا این­که با رسیدگی صحیح و عادلانه، جرم کسی در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود(وکیل، عسکری، 1387: 136). اصل…

Posted on: دی ۲۸, ۱۳۹۷ Posted by: 92 Comments: 0

پروژة‌ توسعه‌ كاداستر:/پایان نامه درباره اراضی مزروعی

پروژة‌ توسعه‌ كاداستر به‌ وسيلة‌ بانك‌ جهاني‌ و ادارة‌ توسعة‌ همكاري‌هاي‌ استراليا پشتيباني‌ گرديده‌ و اهداف‌ زير را مد نظر داشته‌ است‌ : 1 ـ داير نمودن‌ يك‌ سيستم‌ مرجع‌ قضايي‌ به‌ وسيلة‌ ارتقاي‌ نقشه‌ برداري‌هاي‌ شبكه‌اي‌ موجود و به‌ كمك‌ توسعه‌ و گسترش‌ كنترل‌هاي‌ ژئودتيكي‌. 2 ـ توليد نقشه‌هاي‌ كاداستر در مناطق‌ روستايي‌ مبتني‌ بر نقشه‌هاي‌ عكسي‌ ترميم‌ شده‌ كه‌ اين‌ عكس‌ها عموماً در مقياس‌ 1:4000 بوده‌ است‌، اگرچه‌…

Posted on: دی ۲۸, ۱۳۹۷ Posted by: 92 Comments: 0

رژیم حفاظت از لایه ازن،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

کنوانسیون چارچوب در رژیم حفاظت از لایه ازن کنوانسیون وین با 21 ماده و 2 ضمیمه در 22 مارس 1985 در وین امضا شد کنوانسیون مزبور طبق بند1 ماده 17، 19 روز بعد از تاریخ تسلیم بیستمین سند تصویب یعنی در 22 سپتامبر 1988 لازم الاجرا شد برخی دولتها هم زمان با امضاء بیانیه هایی ارائه نمودند که توافق شد به سند نهایی الحاق شود در حال حاضر 190دولت و…

Posted on: دی ۲۸, ۱۳۹۷ Posted by: 92 Comments: 0

حدود حق کارافه:/پایان نامه درباره حق زارعانه

حدود حق کارافه حق کارافه محدود به امور زراعتی می باشد یعنی کسی که حق کارافه زمین را تحصیل‏ کرده است فقط میتواند اشتغال به امور زراعتی معموله نماید و از تاسیس کارخانه یا ساختمان‏ و این قبیل امور ممنوع است و در صورتی که از حدود خود تجاوز نماید و عملیات غیر زراعتی اقدام کند غالبا مالکین علیه آنان شکایت کرده و محاکم مازندران نیز معمولا مالکین را در…