پایان نامه روانشناسی در مورد مکانیسم برخورد MBCT با الگوهای شناختی افسرده­ساز

مکانیسم برخورد MBCT با الگوهای شناختی افسرده­ساز ۲-۲۸-۱- تمرکززدایی تمرکززدایی به عنوان توانایی تمرکز بر لحظه­ی حاضر و حالت بدون قضاوت در مورد افکار و […]

پایان نامه روانشناسی در مورد مکانیسم برخورد MBCT با الگوهای شناختی افسرده­ساز Read More

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره مکانیسم­های زیست عصب شناختی حضورذهن

برای ایجاد درکی از حضورذهن ، پاسخ به این سوال که آیا تغییرات روان­شناختی با تغییرات فیزیولوژیایی و زیست­شیمیایی همبستگی دارد یا نه اهمیت دارد. […]

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره مکانیسم­های زیست عصب شناختی حضورذهن Read More

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع مکانیسم­­های زیر بنایی تاثیرات تمرین حضورذهن

مکانیسم­­های زیر بنایی تاثیرات تمرین حضورذهن بازنگری مکانیسم­های زیربنایی تاثیرات تمرین حضورذهن اهمیت دارد چون پایه­ای برای کشف کاربرد آینده­ی این راهبردها فراهم می­ کند […]

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع مکانیسم­­های زیر بنایی تاثیرات تمرین حضورذهن Read More

پایان نامه روانشناسی در مورد : دلالت­های بالینی حضورذهن

دلالت­های بالینی حضورذهن ۲-۲۰-۱- افزایش زمان زندگی در لحظه یکی از نشانه­ های مراقبه­ی تخصصی توانایی تجربه­ی هیجانات منفی بدون ضرورت پرداختن به آن­هاست. این […]

پایان نامه روانشناسی در مورد : دلالت­های بالینی حضورذهن Read More

پایان نامه ویژگی‌های نظری استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی

ویژگی‌های نظری استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی برنامه تنیدگی زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی دارای مبنای نظری است که از مدل‌های روان‌درمانی مبتنی بر […]

پایان نامه ویژگی‌های نظری استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی Read More

پایان نامه روانشناسی با موضوع : ذهن آگاهی و آسیب‌شناسی

ذهن آگاهی و آسیب‌شناسی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی درواقع بر مبنای یک نظریه آسیب‌شناسی روانی که بیشتر نهفته در دامنه در فلسفه » […]

پایان نامه روانشناسی با موضوع : ذهن آگاهی و آسیب‌شناسی Read More

فروش پایان نامه روانشناسی : نظریه شناختی استرس      

نظریه شناختی استرس       بر اساس نظریه شناختی، موقعیتهای استرس زا با تفسیری که روی آنها انجام می شود، شناختهمی شوند و در واقع باورها و […]

فروش پایان نامه روانشناسی : نظریه شناختی استرس       Read More