دسته: دیجیتال مارکتینگ و سئو

Posted on: دسامبر 14, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

لینک بیلدینگ به روش سئوی کلاه سفید (بخش دوم)

در پست های قبلی در مورد و شکل های جور واجور اون و روش های واسه گوگل توضیح دادیم. در این پست می خوایم لینک بیلدینگ به روش کلاه سفید رو معرفی کنیم. یکی از راه های اصولی ، است. ایجاد صفحات سایت با در نظر گرفتن قوانین بهینه سازی، به تنهایی اثر زیادی بر بالا رفتن رتبه سایت در یافته های جستجوی گوگل نخواد داشت. بلکه در کنار اون…

Posted on: دسامبر 14, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

لینک بیلدینگ خارجی

یکی از روشای بهینه سازی سایت، به کار گیری راه لینک بیلدینگ یا همون روش لینک سازیه. در این روش، شما ساختار از لینکای داخلی و خارجی در سایت ایجاد می کنین که به هم رابطه دارن. منظور از لینکای داخلی، لینکای مربوط به صفحات داخلی یه سایته که این صفحات رو همدیگه وصل می کنه و منظور از لینکای خارجی، مجموعه لینک هاییه که از سایتای دیگه به لینک…