روز: دی ۱۶, ۱۳۹۷

Posted on: دی ۱۶, ۱۳۹۷ Posted by: مدیر سایت Comments: 0

ثبات و پايداري سود.پایان نامه مدیریت سود و تغییرات آن

ثبات و پايداري سود : 1-1-1- ثبات سود (سود دائمی) مفهوم ثبات سود (سود دائمی) در تحلیل و ارزیابی اوراق بهادار بسیار با اهمیت است. در تحلیل اوراق بهادار، به منظور ارزشیابی و شناسایی سود دائمی شرکت و ارزیابی سهام عادی آن، از سود حسابداری استفاده می شود. با وجود این، مفهوم سود دائمی و همچنین مفهوم سود اقتصادی بیش از هر چیز، یک مفهوم ارزیابی است. ویژگی کلیدی این…

Posted on: دی ۱۶, ۱۳۹۷ Posted by: مدیر سایت Comments: 0

ویژگی های آماری بازده سهام:پایان نامه در مورد هوش هیجانی

ویژگی های آماری بازده سهام با توجه به پژوهش بنیادی مندلبروت[1] (1963) و فاما[2] (1965) و محققان زیادی گزارش کردند که توزیع تجربی بازده سهام عمدتا غیر نرمال است. به خصوص کشیدگی سری های زمانی بازده سهام بزرگتر از توزیع نرمال است. توزیع بازده سهام می تواند دارای چولگی باشد خواه به طرف راست و یا خواه به طرف چپ و واریانس بازده سهام در طول زمان ممکن است پایدار…

Posted on: دی ۱۶, ۱۳۹۷ Posted by: مدیر سایت Comments: 0

تعاریف حاکمیت شرکتی-پایان نامه درباره ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی

تعاریف حاکمیت شرکتی اصطلاح حاکمیت شرکتی به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کشتی بکار می رفته است. معادل­های دیگر آن عبارت است از: راهبری شرکتی، راهبری سهامی، اداره سازمانی و راهبری شرکتی. هيچ تعريف مورد توافق در مورد راهبری شرکتي وجود ندارد. تفاوتهاي چشمگيري در تعريف راهبری شرکتي براساس وضعيت فرهنگي، اقتصادي و سایر موارد، در هر کشور ديده مي شود (بدری 1381، 9). تعاریف…

Posted on: دی ۱۶, ۱۳۹۷ Posted by: مدیر سایت Comments: 0

تعريف مديريت سود و انواع آن :پایان نامه تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود

تعريف مديريت سود مديريت سود فرآيند برداشتن گام هاي آگاهانه در محدوده اصول پذيرفته شده حسابداري براي آوردن سودگزارش شده به سطح مورد انتظار است. مفهوم مديريت سود از زواياي مختلفي مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است و هر يک تعاريف مختلفي ارائه نموده اند. در فرهنگ حسابداري کهلر، هر شيوه اي را هموارسازي سود مي نامند که به منظور حذف بي نظمي داده ها طراحي شده است، مانند:…

Posted on: دی ۱۶, ۱۳۹۷ Posted by: مدیر سایت Comments: 0

نسبت هاي سود دهي-پایان نامه در مورد صحت پيش بيني سود

نسبت هاي سود دهي اين نسبت ها توانايي شرکت را در بدست آوردن سود نشان مي‌دهد، در واقع عملکرد کلي شرکت و مديريت آن ارزيابي مي‌شود.       2-17-1- نسبت سود هر سهم  (EPS) با محاسبه اين رقم، سودي که شرکت در يک دوره مشخص به ازاي يک سهم عادي بدست آورده است معين مي‌شود.اين عدد از متداولترين نسبت‌هاي مالي است که محاسبه و تجزيه و تحليل مي‌شود (آهنچيان…

Posted on: دی ۱۶, ۱۳۹۷ Posted by: مدیر سایت Comments: 0

– مدیریت سود چیست؟پایان نامه رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران

– مدیریت سود چیست؟ مدیریت سود دخالت عمدی در فرایند گزارش گری خارجی به قصد به دست آوردن سود است (شیپر، 92 و 1989). مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارش گری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارش گری مالی دست کاری می نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد…

Posted on: دی ۱۶, ۱۳۹۷ Posted by: مدیر سایت Comments: 0

مدل بازخورد-پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی معکوس

مدل بازخورد يكي از قديمي ترين نظريه ها در مورد بازارهاي مالي، نظريه بازخورد است. طبق اين نظریه زماني كه پيش بيني قيمت ها تحقق يافته و موفقيت هايي براي سرمايه گذار ايجاد مي شود، اين امكان وجود دارد كه توجه عموم جلب و انتظارات براي افزايش قيمت ها بالا رود. بنابراين نظريه ها و مدل هايي جذب مي شوند كه افزايش قيمت ها را توجيه كنند. اين فرآيند در…

Posted on: دی ۱۶, ۱۳۹۷ Posted by: مدیر سایت Comments: 0

مفهوم گزارشگري مالي و گزارشگري مالياتي.پایان نامه در مورد اجتناب مالیاتی

رابطه اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري شفافيت گزارشگري فعاليت هاي اجتناب مالياتي و انگيزه کسب منافع افراد درون سازماني را روشن و آشکار مي سازد. مديريت ممکن است جهت کاهش هزينه هاي ناشي از ماليات بر درآمد شرکت انواع گوناگوني از فعاليت هاي اجتناب مالياتي و پوشش مالياتي را بکار گيرد، که آن فعاليت ها و برنامه ها توام با ريسک و عدم قطعيت بالايي همراه مي باشد. در سايه…

Posted on: دی ۱۶, ۱۳۹۷ Posted by: مدیر سایت Comments: 0

ساختار مالکیت.پایان نامه رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار

ساختار مالکیت واژه مالکیت در فرهنگ معین(1384)به معنی “حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثناي قانون است”. منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است(اعتمادی و همکاران،1388: 64).تضاد منافع سهامداران با مديريت يكي از موضوعات مهمي است كه طي دهه هاي اخير مورد…

Posted on: دی ۱۶, ۱۳۹۷ Posted by: مدیر سایت Comments: 0

چه اطلاعاتی باید افشا شود”پایان نامه راجع به هیئت مدیره

چه اطلاعاتی باید افشا شود؟ پاسخ به این پرسش که « چه اطلاعاتی باید افشا شود؟» را باید در هدف های بنیادی حسابداری جستجو کرد. اگر خواست ها و نیازهای خاص یا کلی سرمایه گذاران اصلی مورد تاکید باشد، یکی از هدف ها باید ارائه ی اطلاعات کافی به منظور فراهم کردن امکان مقایسه نتایج مورد انتظار باشد. یکی از راه های دستیابی به این هدف، افشای اطلاعات کافی در…

Posted on: دی ۱۶, ۱۳۹۷ Posted by: مدیر سایت Comments: 0

– معیارهای مبتنی ­برارزش.پایان نامه بررسی الگوریتم¬های ترکیبی کارا برای ارزیابی عملکرد

–  معیارهای مبتنی ­برارزش   در این پژوهش از سه معیار مبتنی ­بر ارزش به شرح زیر استفاده خواهد شد:       2-2-8-2-1- ارزش­ افزوده ­اقتصادی EVA) )   EVA علامت تجاری ثبت ­شده توسط شرکت استرن استوارت است، اولین بار در دهه­ی 1980 توسط استوارت مطرح شد و یکی از شاخص­های سود باقی ­مانده است. ارزش افزوده­ اقتصادی، سود پس از کسر همه­ هزینه­ها از جمله هزینه بدهی…

Posted on: دی ۱۶, ۱۳۹۷ Posted by: مدیر سایت Comments: 0

نقش پیشرفت در هوش هیجانی:پایان نامه در مورد هوش هیجانی

پیشرفت در هوش هیجانی بايد گفت بيشتر مهارت‌ها در اثر تعليم و تربيت پيشرفته مي شود و احتمال دارد كه اين موضوع حداقل براي بعضي از مهارت‌هاي هوش هيجاني صحيح باشد. مهارتهاي هوش هيجاني ابتدا در منزل و با تعامل خوب والدین و فرزندان شروع مي شود. والدين به فرزندانشان ياد مي‌دهند كه هيجان‌هاي خود را تشخيص داده و آنها را نامگذاري كنند. سپس براي پرورش هوش هيجاني، ايجاد يك محيط امن…