Posted on

چابکی سازمانی

 

سازمانهاي توليدی معاصر از دو جهت دچار چالش‌هاي عمده شده‌اند. از سويي فلسفه‌ها و تكنولوژي‌هاي جديد توليد در حال شكل‌گيري هستند و اين امر باعث از رواج افتادن شيوه‌هاي پيشين خواهد شد. از سوي ديگر مشتريان در درخواست و مطالبه محصولات و خدمات جديد در زمان كوتاه جسورتر شده‌اند (Maskell, 2001; Tersine & Wacker, 2000; Gunasekaran A. , 1999; Lau, Jiang, Chan, & Ralph, 2002; Helo, 2004; Ho, Lau, Lee, & Ip, 2005) در آغاز سده‌ بيست‌ويک، جهان با تغييرات مهمي‌ در تمام جنبه‌ها روبرو شده است و رقابت بازاريابي، نوآوري‌هاي فناورانه، تقاضاي مشتريان و بازارهاي انبوه در اثر افزايش تقاضا و انتظارات مشتريان در حال قطعه قطعه شدن هستند (Sharif & Zhang, 1999).

این تغییرات سریع و چشمگیر، خصوصاً در صنایع الکترونیکی، منجربه توسعه جنبه‌های مختلف اقتصاد کسب و کار شده است. این جنبه‌ها شامل بازار، رقابت، نیازهای مشتری، عوامل اجتماعی و غیره می‌باشند (Sharif & Zhang, 1999). بنابراین، شركت‌ها يا سازمآنهاي توليدي معاصر، از دو جهت با چالش دست و پنجه نرم مي كنند. از يك‌سو، فلسفه‌ها و تكنولوژي‌هاي جديدتري از توليد به وجود مي آيند كه تكنولوژي‌هاي قديمي را از دور خاج مي سازند. از سوي ديگر، مشتريان لب مرزي حساسیت بيشتري در تقاضاي محصولات و خدمات جديد در يك دوره زماني كوتاه دارند.

به منظور مقابله با چالش­هايي كه از اين دو جهت هجوم مي­آورند، سازمآنهاي توليدي كنوني باید سريعاً در رابطه با وضعيت‌هاي رقابتي بازار خود اقداماتي را انجام دهند. در راستاي تشخيص اين روند، طي سال‌هاي گذشته عرصه توليد به سمت پارادايم نوینی تحت عنوان “توليد چابك” روانه شده است. بسياري از صاحب‌نظران علمي و اجرايي، توليد چابك را رويكرد جديدي مي­پندارند. در حاليكه برخي معتقدند چابكي طي دو دهه گذشته شكل گرفته است و علت نياز به آن در سال­هاي گذشته را بايستي در ضرورت واكنش همزمان به رقابت فزاينده و شديد در محيط جستجو كرد. مثلاَ، شركت­هاي سازنده گوشي موبايل، با توجه به تقاضاي فراوان گوشي از سوي مصرف كنندگان (متقاضايان)، مدل‌هاي متنوعي را با سرعت هر چه تمام‌تر به بازار عرضه نموده‌اند. روش كار توليدكنندگان خودرو نيز اين چنين است و انان با معرفي مدل‌هاي متنوع و با كيفيت، قادر به فتح بازارهاي جهاني شده­اند.

مطالعه ادبيات توليد چابك حاكي از آن است كه، اصول بنيادينِ توليد چابك، مختص و منتسب به تأسيس انجمن چابكي توسط گروهي از محققان مؤسسه ياكوكا از دانشگاه لي‌هاي در سال 1991 مي­باشد. از آن پس، بسياري از محققان به تعريف و تبيين معناي آن پرداخته و درصدد برآمدند تا با نگاهي روشن و دقيق، ‌ضرورت آن را براي همگان معرفي نمايند. مثلاَ برخي از محققان تولید چابک را ترکیبی از تولید ناب و سیستم­های تولید انعطاف­پذیر می­دانند (رامش و ديويدسون، 2007). در اين راستا،‌ در اين بخش به توضيح مختصر تكامل رويكردهاي توليدي، تعريف توليد چابك و توانمندسازهاي ان، ‌مدل مرجع چرخه توليد چابك، ضرورت و اهميت توليد چابك و مؤلفه‌هاي شكل‌گيري آن پرداخته مي‌شود.