Posted on

مدیریت شهری در کشور تایلند

کشور تایلند با مساحت درحدود 5/0 میلیون کیلومتر مربع در برگیرنده ی چندین جزیره است. تراکم جمعیتی در بخش میانی کشور – که ناحیه  کلان شهری بانکوک نیز در آن قرار دارد – بالاترین رقم را نشان میدهد.

این شهر جمعیت بسیار زیادی را در طول روز دارد و برآوردها نشان می دهدکه روزانه حدود یک میلیون نفر از دیگر بخش های مناطق کلان شهری بانکوک به این شهر رفت و آمد می کنند که اکثراً در بخش غیر رسمی و شغل های بی اهمیت فعالیت دارند. پدیده شهر نشینی رشی سریع در بانکوک – و با نرخی پایین تر در دیگر شهرها – داشته است ؛ و برای کنترل این رشد، توسعه شهرهای کوچک و متوسط در کانون توجه سیاست شهر نشینی ملی قرار دارد.

اولین شکل حکومت محلی در سال 1898 از طریق کمیته های بهداشتی بانکوک ایجاد شد و پس از آن حکومت استانی از درون قانون 1914 حکومت محلی معرفی شد که این قانون در سطوح شهری بود و بخشهای شهری مدیریتی را در بر می گرفت.

از سال 1961تا 2001 هشت برنامه توسعه ملی در شرایط مختلف اقتصادی ، در تایلند طراحی و اجرا شده است. اولین برنامه ملی در فاصله سالهای 1961 تا 1966 تهیه شد. عمده جمعیت دران زمان کشاورز بودند و شرایط سیاسی با ویژگیهای نظام متمرکز همخوانی داشت. دومین برنامه ( 71-1967) در همان شرایط شکل گرفت و سیاست های توسعه ملی هنوز بر رشد اقتصادی تاکید داشت. برنامه سوم در سالهای 76-1972 در حالی اجرا شد که اقتصاد کشور با اولین شوک نفتی مواجه بود و برنامه علاوه بر رشد اقتصادی بر پایداری پولی تاکید داشت. در برنامه چهارم مشکل تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی  ناپایداری سیاسی بسیار سترده بود و برنامه مرکز توجه خود را بر تجزیه و تحلیل مشکلات و جست و جوی راه حل ها قرار داد . طرح های توسعه ملی از برنامه پنجم ( 1986-1982 ) ار تجزیه و تحلیل پروژه ای به رویکرد برنامه ای رسیدند و برنامه های منطقه ای و ناحیه ای مورد تاکید قرار گرفتند. در برنامه ششم روال تغییر چندانی نداشت ( 91-1987 ) و تنها مشکلات اجتماعی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده شدند؛ اما در برنامه هفتم تاثیر جهانی شدن بر این کشور، دموکراسی بیشتر را به همراه آورد و مفهوم توسعه پایدار در طرح برجسته شد. در کنار رشد اقتصادی دو هدف دیگر – توزیع درآمد و توسعه منابع انسانی، کیفیت زندگی و محیط زیست – مبنای طرح قرار گرفت (96-1992) نهایتا برنامه هشتم (2001-1997) با گذار از قرن بیستم و یکم همراه بود و توسعه پایدار با هدف توسعه انسانی در طرح گنجانده شد و در برنامه بر اداره مدیریت و تمرکززدایی از برنامه ریزی تاکید گردید

در تايلند که در زمره کشورهاي در حال توسعه است، دولت محلي به 6  صورت مختلف سازمان يافته و به يکسان در مناطق روستايي و شهري توزيع شده است، صورت هاي شهري دولت محلي عبارتند از: دستگاه اداري کلانشهر بانکوک که به صورت اجرايي نيرومندي از دولت محلي مختص بانکوک است، شهرداري که مراکز شهري استان ها را اداره مي کند و نوعي مديريت شهري خاص. بانکوک که به يک غول تبديل شده است، بزرگ ترين شهر کشور است که بخش اعظم منابع را مي بلعد. تمامي فعاليت هاي اقتصادي مهم و نيز نهادهاي سياسي، آموزشي و فرهنگي مهم و ارتباط هاي بين المللي کشور در اين شهر متمرکز شده است. در سال 1994 درآمد سرانه در اين شهر 203 هزار بات (8120 دلار آمريکا) يعني 3 برابر ميانگين ملي بوده است. رشد سريع شهرنشيني و تمرکز بخش اعظم در اين شهر ايجاب مي کند که بانکوک نظام دولت محلي پيچيده تري داشته باشد. تامين مالي در شهرداري هاي تايلند از برنامه ريزي و مديريت در فعاليت عمده تشکيل مي شود، جمع آوري عوايد و هزينه کردن آن که در مرحله 6  است. برنامه ريزي توسعه، که واحدهاي اجرايي به دنبال دريافت رهنمودهاي سياستگذاري، برنامه هاي سالانه و 5 ساله توسعه را تدوين مي کند اين برنامه ها بودجه ريزي سالانه را انجام مي دهند که در آن بودجه بندي پروژه هاي عمراني با برنامه هاي توسعه سالانه و 5 ساله سازگار است. جمع آوري عوايد توسط دولت محلي و براساس قوانين و مقررات پيش بيني شده براساس بخشنامه دولت محلي تصويب مي شود. ساختار عوايد براساس ماليات هاي جمع آوري شده مسکن، زمين، تابلوهاي تبليغاتي و کشتارگاه در درجه اول است. در مرحله بعد افزوده هايي بر ماليات هاي دولت مرکزي از جمله ماليات بر ارزش افزوده کالا و خدمات است و همچنين از عوايد بانکداري و داد و ستدهاي مالي، بيمه عمر، بيمه عمومي و کارگشايي و نيز خدمات است. همين طور ماليات بر جاده ها و وسايل نقليه به شهرداري ها داده مي شود. در مرحله سوم هم کارمزدها، مجوزها، جريمه ها، عوايد حاصل از مستغلات، موسسات عام المنفعه و بنگاه هاي دولت محلي و هدايا، کمک ها، وام ها و يارانه هاي دولت مرکزي است.(مقدم ، 1383،ص 48)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)