پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش-:عرصه سرمايه‌گذاري جهاني

0 Comments

عرصه سرمايه‌گذاري جهاني

       امروزه سرمايه‌گذاران بيش از هر زمان ديگري بايد در خصوص سرمايه‌گذاري نسبت به مفهوم جهاني آن توجه كنند. اگر چه در سالهاي قبل توجه چندان زيادي به سرمايه‌گذاري خارجي نمي‌شد ولي امروز با تشكيل بازارهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي سرمايه‌گذاري، سرمايه گذاران خودشان را محدود به بازارهاي داخلي نمي‌كنند. چرا  كه شما مي‌توانيد از طريق سرمايه‌گذاري خارجي، بازده خود را افزايش و يا ريسك خود را كاهش دهيد. بايد خود را محدود به فرصتهاي داخلي يك كشور نكنيد.

بازارهاي خارجي به سرعت پيشرفت مي‌كنند براي مثال، بازار ژاپني ها يكي از سه بازار سهام بزرگ در جهان است كه با توجه به قيمت سهام و حجم معاملات داراي درجات مختلفي است. بازار اروپاي غربي از وسعت زيادي برخوردار بوده و راه حلهاي مختلفي را به سرمايه‌گذاران ارائه مي‌كنند. بازارهاي آسيايي مانند بازارهاي سنگاپور، كره، مالزي و تايلند نيز به سرعت شكل گرفته اند. در اين ميان كشورهاي آمريكاي جنوبي نيز از توان بالايي برخوردار شده اند به طوري كه در سال 1990 برخي از سهام هاي بازار سهام مكزيك به صورت معمولي در ميان سرمايه‌گذاران آمريكايي مورد معامله قرار مي‌گرفت.

سرمايه‌گذاران به سه دليل به سرمايه‌گذاري خارجي روي مي آورند: اول براي اينكه درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري بالا است. دوم اينكه، نرخ بازده اوراق بهادار خارجي بيشتر از بازارهاي داخلي است. بنابراين سرمايه‌گذاران از طريق سرمايه‌گذاري خارجي مي‌توانند به نرخ بازده بيشتري دست پيدا كنند. سوم اينكه، سرمايه‌گذاران از طريق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار كشورهاي خارجي باعث تنوع سهام خود و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري خود مي‌شوند. براي مثال وقتي بازار سهام داخلي ضعيف عمل مي‌كند سرمايه‌گذاران مي‌توانند از طريق تشكيل پرتفيلو در بازار سهام خارجي شركت كنند و عملكرد ضعيف بازار سهام داخلي را جبران نمايند (تهرانی و نوربخش، 1382).

 

2-4-6-3 راهبرد تشكيل پرتفوي سرمايه‌گذاري

        به منظور تشكيل پرتفوي و انتخاب سهام يا داراييهاي تشكيل دهنده سبد سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار با تصميم‌گيري در دو مرحله به قرار زير روبرو است :

  1. تشخيص و انتخاب نوع داراييهاي مورد نظر براي سرمايه‌گذاري ( سهام، اوراق قرضه، زمين و مستغلات و).
  2. انتخاب فرصتهاي سرمايه‌گذاري مختلف از ميان انواع داراييهاي انتخاب شده و ميزان تخصيص منابع .

شايد مهمترين تصميم هر سرمايه‌گذاري در تشكيل پرتفوي، انتخاب نوع دارايي و تركيب پرتفوي است. به بيان ديگر چه مقدار از وجوه پرتفوي صرف اوراق قرضه، سهام، داراييهاي بازار پول و غيره مي‌گردد ؟

مشخصاً ميزان وزني كه به هر يك از داراييهاي مورد نظر در پرتفوي داده مي‌شود، از صفر تا  100 درصد متغير است. اصولاً بررسيهاي مربوط به تشخيص داراييها، سرمايه‌گذار را ملزم به پاسخگويي در مقابل سؤالات زير مي‌نمايد :

الف) چه درصدي از وجوه پرتفوي به هر يك از كشورهايي كه بازارهاي مالي آنها در دسترس سرمايه‌گذار قرار دارد، تخصيص داده شود؟ ( سرمايه‌گذاري فرامرزي )

ب) پس از انتخاب كشور و حوزه جغرافيايي سرمايه‌گذاري، چه درصدي از وجوه پرتفوي به سهام اوراق قرضه، بروات و ساير داراييها تخصيص داده شود ؟

ج) در چارچوب داراييهاي منتخب و وزن هر يك در پرتفوي، چه درصد از وجوه صرف انواع مختلف اوراق قرضه، سهام قابل معامله در بورس، سهام شركتهاي خارج از بورس و غيره مي‌گردد ؟

بسياري از ناظران آگاه بازار سرمايه بر اين واقعيت موافقت دارند كه تصميم مربوط به تشخيص نوع دارايي مهمترين تصميم هر سرمايه‌گذار است. بر اساس برخي از مطالعات انجام شده در پرتفوي صندوقهاي بازنشستگي، تصميم و انتخاب نوع دارايي بيش از 90%  واريانس ميزان بازدهي مورد نظر فصلي را موجب مي‌گردد (جمشیدی، 1382).

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران