Posted on

روش هاي  متداول و سنتي اجراي پروژه در كشور

روش های متداول و سنتی اجرای پروژه ها در ایران عبارتند از :

  • كنتراتي[1]
  • طبق فهرست بها[2]
  • قرارداد اماني[3]

اين سه شيوه انجام پروژه ها به طور سنتي در ايران بوده است . با توجه به اينكه در چند سال اخير كشور ما به جمع كشورهايي كه از طرفداران خصوصي سازي مي باشند درآمده است و بالاخص تكنيك هاBOT ، MC ، DB و EPC به عنوان روش هاي  خصوصي سازي در توسعه بخش انرژي خصوصا در توسعه تاسيسات زيربنايي نفتيگازي و اخيرا صنعت برق كه نقش مهمي در رشد اقتصادي و اجتماعي كشور دارد پيدا كرده اند، مورد بررسي قرار مي گيرند.

2-3- شناسایی و بررسی قراردادهای ساخت و ساز به روش EPC 

EPC  حاصل کنار هم قرار دادن حروف اول کلمات Engineering، Procurement و Construction  است که در ايران به عنوان قراردادهاي مهندسي، تدارکات  و اجرا شناخته مي شود.

EPC  در واقع نوعي روش قراردادي اجراي پروژه هاي طرح و ساخت است. امروزه تعداد زيادي از پروژه ها به اين روش اجرا مي شوند. در اين نوع قراردادها که به صورت فزاينده اي مورد توجه قرار گرفته است، اساساً يک شخصيت حقوقي مستقل مسئوليت طراحي وا جراي پروژه را عهده دار مي شود که ممکن است يک شرکت تنها يا مشارکت چند شرکت باشد. شرکت يا سازماني که مبادرت به اجراي پروژه ها به روش طرح ساخت مي نمايد الزاما ضرورتي ندارد که تمامي امکانات مورد نياز را هم براي طراحي و هم اجرا در دست خود داشته باشد. در EPC، طراحي پروژه از طراحي پايه تا طراحي تفصيلي و همچنين تامين تمامي مصالح و تجهيزات پروژه شامل تجهيزات و مصالح بخش هاي مختلف و همچنين اجرا، روش راه اندازي توسط پيمانکار انجام مي شود. فدارسيون بين المللي مهندسين مشاور[4]  اين موضوع را تحت عنوان روش اجراي پروژه هاي طراحي مهندسي که تدارک و اجرا به شيوه کليد در دست بيان نموده است. نشريه 5490 سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز منظور از روش EPC انجام کارهاي زير بیان نموده است : [8]

– تمام يا برخي از مراحل مختلف کارگاهي مهندسي پروژه شامل مهندسي مقدماتي به مهندسي تفصيلي

– تامين و تدارک کالاها، تجهيزات و مصالح پروژه و خدمات حتي مرتبط با آنها

– عمليات ساختمان، نصب و راه اندازي و آزمايش هاي کارايي و ساير خدات جانبي مرتبط با آن

ها که به طور توام توسط پيمانکار انجام مي شود.

قراردادهاي EPC (طراحي – خريد – ساخت) از قابليت هاي قرارداد کلید گردان مي باشند. روش کلید گردان که به آن طراحی – ساخت نیز گفته می شود، مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکارمی گذارد به قسمی که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می تواند بهره برداری از تاسیسات اجرا شده را آغاز نماید[8].

پروژه های بزرگ کشور در بخش انرژی با الگوهای مختلفی دنبال می شوند. ملموس ترین الگوی کار پروژه های مطرح در صنایع پتروشیمی الگوئی است که در آن شرکتهای ایرانی غالبا در الگوی،        (طراحی + تامین تجهیزات ) و یا  EPC)) در منطقه ویژه درگیر پروژه های متعددی می باشند. الگوی مطرح دیگر برای اجرای پروژه صنعتی، قراردادهای طراحی و تامین تجهیزات اجرای این قراردادها مي باشد. قراردادهای در قالب EPC)) برای کارفرما به لحاظ تداوم و پیوستگی مسئولیتهای پیمانکار از ابتدا تا پایان کار دارای مزیت بیشتری است، اما از طرف دیگر با توجه به اینکه این قراردادها معمولا بشکل فاینانس[5] تامین اعتبار و اجرا می گردند، تامین هزینه های ریالی در این شکل برای پیمانکار همراه با دشواری ها و محدودیت هایی می باشد. اگر کارفرما بتواند هزینه های اجرایی را خود فراهم نماید، راه حل مناسب برای وی کماکان قرارداد ((EPC خواهد بود..در پروژه های(EPC)   چه برای ارائه قیمت و یا پس از آن برای انجام کار، طراحی های بنیادی Basic Design) ) لازم است که مطالعات اولیه پروژه و یا Feasiblity Study  همراه با طراحی های محتوایی[6] انجام شده باشد. [8]

1 – Fix Value Contract

2 – Cost Price Contract

3 – Cost Plus Contract

 

1 FIDIC

1 -Finance

2 – Conceptual Design

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شناسایی و بررسی  علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت  (ای پی سی)  و ارائه راهکارهای کاهش آن