پایان نامه درباره سرمایه فکری/:ابزارهای مدیریت عملکرد

0 Comments

مديران با استفاده ازمدل اچيو در باره چگونگي اثر بخشي در عملكرد فعلي و يا بالقوه پيروان در زمينه يك تكليف خاص به ارزيابي بپردازند و آنگاه بايد مطابق با علت‌هاي منحصر به فرد آن مشكل خاص قدم‌هاي لازم را بردارند هفت عامل مدل اچيو با چاره‌جويهاي آن عبارتند از :

توانائي ، دانش و مهارت : در اين مدل اصطلاح توانائي به دانش و مهارتهاي پيروان گفته مي‌شود البته توانائي به انجام رساندن توفيق آميز يك تكليف لازم است و در صورتي كه در توانائي پيروان اشكالي وجود داشت بايد با كارهاي مانند كارآموزي خاص آموزش ، دوره‌هاي مهارتي و ارجاع مجدد وظايف و غيره … در جهت تقويت دانش و مهارت كاركنان بكوشد . ( هرسي و بلانچارد ، 1371،28 )

وضوح ( درك يا تصور نقش ) :

وضوح به درك و پذيرش نحوه كار محل و چگونگي انجام آن گفته مي‌شود . براي آنكه پيروان درك كامل از مشكل داشته باشند بايد مقاصد ، چه هدفهاي و در چه زماني بيشترين اهميت را دارند ، برايشان كاملاً صريح و واضح باشد راه حل اين مشكلات در اين مرحله تشويق پيروان به پرسيدن سؤال به منظور تشريح بيشتر است ( هرسي و بلانچارد ، 1372،29 )

كمك ( حمايت سازماني ) :

پيروان براي تكميل كردن اثر بخشي كار خود نياز به حمايت سازماني دارند از جمله حمايت در بودجه ، وسايل و تسهيلاتي كه براي كامل كردن تكليف لازم است ، حمايت دواير ديگر سازمان و … در صورتي كه كمك و حمايت سازماني كاهش يابد مديران بايد به گونه‌اي صريح مشخص كند كه مشكل در كجاست و تلاش كند تا مشكل را رفع كند ( هرسي و بلانچارد ، 1372،30-29 )

انگيزه ( انگيزش يا تمايل ) :

انگيزه مربوط به تكليف پيروان يا انگيزش براي كامل كردن تكليف خاص مورد تحليل به گونه‌اي توفيق آميز اطلاق مي‌شود . عامل انگيزش افراد بيشتر پاداش‌هاي دروني و بيروني هستند كه مديران در صورت كاهش انگيزش كاركنان مي‌توانند با بررسي استفاده از پاداش از قبيل پول ، ارتقاع ، امنيت شغلي و يا حتي دلجوئي‌هاي موردي در ايجاد انگيزه كمك كند . (همان منبع )

ارزيابي ( آموزش و بازخورد عملكرد ) :

ارزيابي به بازخورد روزانه‌ عملكرد و مرور‌هاي گاهگاه گفته مي‌شود . روند بازخورد مناسب به پيروان اجازه مي‌دهد پيوسته از چند و چون انجام كار مطلع باشند تا انتظار بهبود عملكرد ، انتظار غير واقع‌گرايانه نباشد . ارزيابي مي‌تواند رسمي و غير رسمي باشد وجود معيارهاي روشن براي عملكرد اثر بخشي يا غير اثر بخشي مي‌تواند بسياري از مشكلات عملكردي را برطرف سازد . (همان منبع )

 

اعتبار ( اعمال معتبر و حقوقي پرسنل ) :

اصطلاح اعتبار به مناسب بودن وحقوقي بودن تصميمات مدير در مورد منابع انساني اطلاق مي‌گردد مديران بايد اطمينان كسب كنند كه تصميمات در مورد مردم از جهت حقوقي تصميمهاي دادگاه‌ها و خط‌مشي‌هاي شركت مناسب مي‌باشد . درصورتي كه مشكلي در مورد اعتبار به وجود آمد مدير بايد بداند كه خط سير قانوني در مديريت واضح و روشن است تصميم‌هاي پرسنل بايد يا با مدرك همراه بوده و يا بر خط‌مشي‌هاي عملكردگرا استوار باشد (.همان منبع )

محيط ( تناسب محيطي )  :

عوامل محيطي اثر گذار بر عملكرد مي توانند رقابت ، تغيير شرايط بازار ، آيين نامه هاي دولتي و تداركات و اموري از اين قبيل باشد كه اگر مشكلي محيطي از قدرت اختيار پيروان خارج باشد بايد از پيروان انتظار داشت كه در سطحي هماهنگ با محدوديتهاي محيطي عمل كنند .( هرسي و بلانچارد ، 1371،31)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور