Posted on

به نام خانواده اسباب بازي نیز در طبقه بندي شوراي اسباب بازي پیش بینی شده است که به شرح زیر است:

  1. عروسکها : انواع اشکال انسانی- حیوانی و یا تخیلی که به عنوان اسباب بازي یا سرگرمی طراحی شده و جنبۀ تزیینی نداشته باشد.
  1. مدل هایی از مصنوعات بشري: اسباب بازی هایی که بر اساس وسایل مورد استفاده در زندگی طراحی شده باشند. اتومبیل , هواپیما , قطار , لوازم منزل و ابزار کار از جملۀ آنها است.

 

  1. مهره و صفحه: سرگرمی هایی که بر اساس دستور العمل مشخصی حرکت مهره ها بر روي صفحۀ بازي پیش بینی شده است.

 

  1. سازه ها: مجموعه قطعاتی که به وسیلۀ اتصالات و یا بدون آن به یکدیگر وصل میشوند و اشکال مختلف دو بعدي و یا سه بعدي را پدید می آورند.

 

  1. جورچین ها (پازل) : قطعات مرتبط به یکدیگر که از کنار هم قرار دادن آنها شکل کلی به دست می آید که میتواند یک تصویر یا محدوده اي مشخص باشد و یا به صورت حجمی ارائه شود.

 

  1. مارپیچ ها: مسیرهاي پیچ در پیچ که عبور قطعات کوچک نظیر میخ، ساچمه واز آنها میسر بوده و هدف آن پیدا کردن راه خروج براي آن قطعه است. این نمونه سرگرمی به صورت حجمی نیز ارائه شده است.
  2. کارت بازيها: مجموعه کارتهایی که به همراه دستور العملی مشخص طراحی شده و کسب امتیاز از طریق بازي کردن با آنها صورت می پذیرد.

 

  1. کتاب سرگرمیها : مجموعۀ کتابهایی که کودك و نوجوان را درگیر با سرگرمیهایی مینماید که جنبۀ

کاردستی دارند.

 

  1. بازیهاي رایانه اي: انواع بازیها و سرگرمی هاي ویدئویی و رایانه اي

2-4-4- شناخت بازارهاي اسباب بازي

اینک بر وضعیت صنعت اسباب بازي در بازارهاي مهم دنیا می پردازیم. در این بخش بازارهاي آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

2-4-4-1- بازار جهانی اسباب بازي

مطابق آمار مجمع بین المللی صنایع اسباب بازي میانگین هزینه اسباب بازي براي هر کودك در جهان در سال 2001، 26 دلار بوده است . نمودار زیر نشان دهنده پراکندگی هزینه سرانه خرید اسباب بازي در مناطق  مختلف جهان است.

جدول 2-4: هزینه سرانه خرید اسباب بازی در جهان(2001)

منطقه کل حجم بازار اسباب بازی (میلیون دلار)تعداد کودک (به میلیون دلار)سرانه مخارج اسباب بازی برای هر کودک (دلار)
آمریکای شمالی 3094967328
اروپا16059126100
آسیا16942103813
آمریکای لاتین 276816515
خاورمیانه 9723243
اقیانوسیه13706187
آفریقا4332532
کل جهان694931658328

(منبع : مجمع بین المللی صنایع اسباب بازی ، گزارش بازار جهانی اسباب بازی ،2001)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی)