پایان نامه درباره اینترنت اشیاء:تشکیلات اقتصادی در IOT

0 Comments

 تشکیلات اقتصادی و تجاری

ما ترجیح می دهیم که شبکه ی اشیاء درون یک محیط کاری به عنوان یک تشکیلات تجاری براساس کاربرد در نظر بگیریم. اطلاعات جمع آوری شده از شبکه های مورد استفاده تنها توسط مالکان و داده ها ممکن است به صورت گزینش پذیری آزاد و رها شند. بازبینی محیطی اولین کاربرد معمولی است که برای نگهداری خط سیر شمارش ساکنین و اشغال کنندگان و مدیریت تسهیلات زندگی مانند آب و برق درون سازمانها را اجرا می کنند. (مثل HVAC، نورپردازی). سنسورها همیشه یک بخش جدایی ناپذیر برپایی کارخانه ها برای امنیت، اتوماتیک سازی، کنترل آب و هوا و. .. بوده است. که آن سرانجام توسط یک سیستم وایرلس (بی سیم) داده شده که دارای انعطاف برای ایجاد تغییر و تنظیم که در هرکجا که نیازمند ان است جایگزین شده است. این چیز مهمی نیست اما یک زیر شبکه و شبکه ی فرعی IOT اختصاص داده شده به یک کارخانه حفظ و نگهداری می شود. یکی از مناطق کاربردی اصلی IOT این است که تاکنون توجه زیادی را به محیط های هوشمند IOT داشته است. [21-28]. چندین آزمایش وجود دارد که در حال اجرا هستند و تعداد بیشتری در حال طرح ریزی برای سالهای آینده هستند. محیط های هوشمند شامل سیستم های فرعی هستند و ویژگی هایی در جنبه ی فکری تکنولوژیکی به صورت مختصر فهرست بندی شده است. بهتر است ذکر شود که هرکدام از نواحی فرعی بسیاری از گروه های متمرکز را پوشش می دهند و داده ها را تقسیم می کنند. کاربردها یا موارد استفاده درون محیط های شهری می توانند از طریق درک یک ظرفیت WSN شهری هوشمند سود ده باشند. این کاربردها بر طبق تأثیر آنها روی نواحی گروهبندی می شوند. که شامل تأثیر روی شهروندان با در نظر گرفتن سلامتی آنها و موضوعات خوب بودن آنهاست، حمل و نقل در سبک تأثیر ان روی تغییرپذیری، سودمندی و قابلیت بهره وری آلودگی و خدمات اصطلاحاً خدمات اساسی اجتماعی مدیریت شده و تأمین شده توسط حکومت های محلی برای ساکنین شهرها است.

4-9 تسهیلات زندگی مثل آب، برق و. ..

اطلاعات از شبکه ها در این حوزه های کاربردی معمولاً برای خدمات بهینه سازی به نسبت مصرف کنندگان بیشتر است و تاکنون توسط شرکت های تسهیلات زندگی مثل آب و برق (اندازه گیری هوشمند توسط کمپانی های تأمین کننده الکتریسیته) برای مدیریت منابع به جهت بهینه سازی هزینه ها برخلاف سودمندی مورد استفاده قرار گرفته اند. این از شبکه های بسیار گسترده / معمولاً توسط سازمان های بزرگ روی مقیاس های ملی و منطقه ای صفحه بندی و طرح ریزی شده اند) برای بازبینی تسهیلات اساسی و کافی مدیریت منابع ساخته شده اند. شبکه ی اصلی مورد استفاده می تواند بین بافت سلولی، Wi-Fi و ارتباطات ماهواره ای متغیر باشد. شبکه ی اصلی و اندازه گیری هوشمند یکی دیگر از پتانسیل های کاربرد IOT است که در اطراف جهان به اجرا درآمده است. [38]. مصرف کافی انرژی می تواند توسط بازبینی دائم هر نقطه الکتریسیته درون یک خانه به دست آید یا با استفاده از این اطلاعات برای اصلاح روش مصرف الکتریسیته به کار برده شود. این اطلاعات در مقیاس شهری برای به دست آوردن تعادل نیروی درون شبکه مورد استفاده قرار گیرد تا از کیفیت بالای خدمات اطمینان حاصل کند. ویدئو براساس IOT [39] که کامل کننده ی تصویر سیر پردازش تصویر کامپیوتر و چهارچوبهای شبکه ای هستند که به پیشرفت یک منطقه تحقیقاتی علمی چالش برانگیز جدید در تقاطع یک ویدئو، مادون قرمز، میکروفن و تکنولوژی های شبکه کمک می کنند. بررسی و کاوش گسترده ترین کاربرد کاربردهای شبکه ی دوربین به اهداف خط سیر، تشخیص فعالیت های مشکوک، دستیابی به بازبینی های غیرمجاز کمک می کند. تجزیه و تحلیل های رفتاری اتوماتیک و آشکارسازی وقایع (به عنوان بخش تجزیه و تحلیل ویدئویی پیچیده) در طفولیت و شکاف های ان است که در دهه آینده انتظار می رود همانطور که در جدول Gartner 2012 ب آن اشاره شده است. (رجوع کنید به شکل 2). بازبینی شبکه ی آب و اطمینان از کیفیت آب آشامیدنی یکی دیگر از کاربردهای اساسی است که با استفاده از IOT نشان داده می شوند. سنسورهای اندازه گیری پارامترهای اساسی آب به عنوان مکانهای مهم برای اطمینان از کیفیت بالای تجهیزات نصب شده است. این به طور تصادفی باعث آلودگی در میان ناحیه های آب طوفانی، آب آشامیدنی و فاضلاب می شود و از آن جلوگیری می کنند. همان شبکه می تواند برای بازبینی پارامترهای خاک که اجازه ی تصمیم گیری درباره ی کشاورزی را می دهد گسترش یافته است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)