پایان نامه درباره استرس شغلی/:تعریف رضایت شغلی

تعریف رضایت شغلی

رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش کارایی و ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به کارش می­باشد. صاحب­نظران، رضایت شغلی را از دیدگاه­های گوناگون تعریف نموده­اند که به چند مورد از این تعاریف اشاره می­شود.

مطالعه رسمی رضایت شغلی با مطالعات هاثورن در اوایل دهه 1930 شروع شد و از دهه 1930 رضایت شغلی به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. در اصل رضایت شغلی به این دلیل اهمیت پیدا کرده که طرفداران اولیه رویکرد روابط انسانی، صاحب­نظران و مدیران را قانع کردند که کارگر خوشحال، کارگری سودآور است.

شرتزر[1] (1987) معتقد است رضایت شغلی به معنای دوست داشتن وظایف مورد لزوم یک شغل، شرایطی که در آن انجام می­گیرد و پاداشی که برای انجام آن دریافت می­شود و اینکه فعالیت­ها، امور و شرایطی که کار یک فرد را تشکیل می­دهند تا به چه نحوی نیازهایش را برآورده می­سازد، بستگی به قضاوت وی دارد.

هرسی و بلانچارد[2] (1982) معتقدند رضایت شغلی تابعی است از سازگاری انتظارات سازمان با نیازهای سرشت فرد. در حالتی که این دو توافق و تضاد داشته باشند رفتار به طور همزمان برآورنده انتظارات سازمان و نیازهای فرد است یعنی اثربخشی و رضایت تواماً حاصل می­گردد.

ویکتور وروم[3] (1973) در مورد رضایت شغلی می­گوید: یک نوع برداشت ذهنی که فرد نسبت به شغل خود دارد و انجام یک نوع رفتار سازمانی است. بنابراین رضایت و انجام کار در اثر عوامل کاملاً متفاوت بوجود می­آیند.

هایلین[4] (1985) می­گوید که رضایتمندی شغلی یک پدیده احساسی است که یک کارمند درباره شغل خود می­تواند به دست آورد. بنابراین رضایت شغلی زمانی حاصل می­شود که کارکنان از طبیعت کار خود رضایت داشته باشند، از حقوق و مزایای خود راضی باشند، فرصت مناسبی برای ارتقای ترفیع داشته باشند و از همکاران و سرپرستان خود نیز راضی باشند.

این مطلب را هم بخوانید :
مفهوم انتقال دانش،پایان نامه درباره مدیریت دانش

چستر بارنارد[5] (1982) معتقد است که رضایت شغلی باعث تداوم همکاری فرد و سازمان می­گردد. خشنودی­های ویژه­ای که انسان را بر می­انگیزد تا تلاش­های خود را برای کمک به یک سازمان بکار برد از مزایایی است که در برابر معایب برخاسته از این همکاری ناشی می­شود. هرگاه مسئولیت­هایی که سازمان بر عهده افراد می­گذارد زیاد باشد مزایای سازمان باید فراوان و برانگیزنده باشد (عباس­زادگان، 1379).

فلدمن و آرنولد[6] (1989) رضایت شغلی را چنین تعریف می­نمایند: به مجموعه تمایلات مثبت با احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند اطلاق می­شود. زمانی که می­گوییم یک فرد رضایت شغلی بالایی دارد منظور این است که به میزان زیادی شغلش را دوست دارد و از طریق آن نیاز خود را ارضاء می­نماید و در نتیجه احساسات مثبتی دارد (فلدمن و آرنولد، 1989).

رابینز رضایت شغلی فرد را نگرش کلی فرد درباره کارش می­داند و می­گوید: کسی که رضایت شغلی­اش در سطح بالاست نسبت به شغل یا کارش نگرش مثبت دارد (رابینز، 1991، ترجمه پارسائیان و اعرابی، 1374).

رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان است که محتوا و زمینه شغل آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند است، فراهم می­کند. رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت و مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت احساسی مثبت، کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می­کند. از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان می­شود(مقیمی، 1377).

انستیتوی تحقیقات اجتماعی میشیگان، رضایت را شامل رضایت از سازمان، رضایت از سرپرست، رضایت از شغل، رضایت از حقوق و مزایا و رضایت از گروه کاری یا همکاران می­داند (سرمد، 1378).

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه درمورد جایگاه سازش/:نمایندگی و اقسام آن

به نظر هاپاک[7] (1980) رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی است که با عوامل روانی، اجتماعی و جسمانی ارتباط دارد و تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی­شود. فرد با تأکیدی که بر عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط کار و اشتغال در زمان­های متفاوت دارد به طرق گوناگون از شغلش احساس رضایت می­کند (سرمد، 1378).

[1] Shertzer

[2] Hersey & Blanchard

[3] Victor Vroom

[4] Hylin

[5] Chester & Barnard

[6] Feldman & Arnold

[7] Hoppock

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان­های شهر کرمانشاه در سال 1393