پایان نامه بازاريابي و توسعه فروش:استراتژي هاي يكپارچگي

0 Comments

توسعه از طريق متنوع ساختن

شرکت ها هم چنين از طريق متنوع ساختن عمليات و فعاليت هاي خود، به دنبال رشد هستند. ريسک اجراي اين استراتژي بيش تر از ديگر استراتژي هاي رشد است زيرا طبق اين استراتژي، شرکت مي بايد عمليات جديدي را بياموزد و اجرا کند و با گروه هاي جديد و ناآشنايي از مشتريان کار کند. با وجود اين، اکثر شرکت هاي بزرگ آمريکايي، اروپايي و آسيايي کم و بيش متنوع شده اند. (اعرابي و ايزدي، 1383، ص94-93)

اين استراتژي ، شايد براي بسياري از صاحبان کسب و کارها، شنيدن اين استراتژي هم ريسک داشته باشد ! بله، اين رويکر بسيار پرريسک است و خيلي ها سلول مربوط به محصول جديد _ بازار جديد را سلول خودکشي ناميد‌ه‌اند. البته اين ريسک بالا، زماني که بازده بالايي را در پي داشته باشد، مي تواند منطقي باشد، و احتمالاً در صورت موفقيت مي تواند پورتفوي محصولات شرکت را بهبود بخشد.

 

 انواع استراتژي هاي تنوع

 استراتژي هاي يكپارچگي

·        يکپارچگي عمودي رو به جلو

در اين نوع استراتژي سازمان مي کوشد با ساده سازي فرآيند فروش و حذف واسطه ها / فروشندگان شبکه توزيع، به گردش موجودي بالاتر و کاهش قيمت دست يابد. به اين منظور سازمان با خريد خرده فروشها بر ميزان کنترل خود مي افزايد. مانند خريدن يک فروشگاه براي توزيع محصول توسط شرکت رايانه پرداز.

 

 اين استراتژي با مشخصه هاي زير قابل توجيه است:

  • عدم توانايي عرضه کنندگان در توزيع و پخش مناسب
  • سود بالاي توزيع کنندگان که قيمت را غير رقابتي مي نمايد.
  • امکان انجام عمليات توزيع توسط سازمان و عدم نياز به توزيع کنندگان.

 

·        يکپارچگي عمودي رو به عقب

در اين استراتژي سازمان مي کوشد صرفاً با يک تامين کننده قرارداد انحصاري منعقد نمايد و به اين شکل بر کنترل خود بيفزايد. اگر چه به وسيله ايجاد رقابت بين چند عرضه کننده سازمان از منافع کاهش قيمت سود مي جويد، اما روابط بلند مدت با سازماني خاص منافع کنترلي بسيار مهمي را در پي خواهد داشت. مانند خريد يک مزرعه توليد نيشکر توسط کارخانه توليد شکر کاوه. اين استراتژي با توجيهات زير قابل انتخاب است:

  • سازمان داراي منابع لازم براي اداره سازماني جديد باشد.
  • سود ناويژه بالاي عرضه کنندگان کنوني.
  • تثبيت قيمت مواد خام به دليل کنترل بر عرضه کننده اي خاص.

 

2-7-5-2- تنوع همگون

در اين نوع استراتژي سازمان مي کوشد محصولي جديد را به بازار عرضه نمايد. گرچه اين محصول جديد است، اما کاملاً به حوزه فعاليت پيشين سازمان مرتبط است. مانند ارائه نوع جديد نوشابه توسط شرکت زمزم. اين استراتژي در شرايطي انتخاب مي شود که:

  • سازمان در صنعتي با رشد بسيار اندک فعاليت مي نمايد.
  • چرخه محصولات فعلي رو به نزول دارند.
  • امکان افزايش قابل توجه فروش با عرضه محصول جديد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش استراتژي بازاريابي بر توسعه فروش شرکت هاي کوچک و متوسط غذايي دريايي( مطالعه موردي شرکت توسعه صنايع شيلاتي ميلاتون جنوب )