پایان نامه اختیارات مالکین-مفهوم بیع زمانی

0 Comments

مفهوم، محاسن و معایب بیع زمانی

همچنان که قبلاً اشاره شد بیع زمانی نوعی مالکیت موقت است؛ اکنون در این گفتار با این قرارداد به طور کامل آشنا می­شویم. بر همین اساس مطالب گفتار اول در سه بند ارائه می­گردد. در بند اول به تعاریفی که از سوی حقوقدانان داخلی و خارجی نسبت به این عقد صورت گرفته، اشاره می­گردد. در بندهای دوم و سوم نیز محاسن و معایب قرارداد بیع زمانی بررسی می­گردد.

بند اول: مفهوم بیع زمانی

بیع زمانی اصطلاحی است که برای اولین بار توسط مسؤولین شرکت مجتمع­های توریستی و رفاهی آبادگران ایران به عنوان معادل واژه خارجی تایم شرینگ استفاده شد. معادل سازی بیع زمانی با واژه تایم شرینگ توسط متخصصین همین شرکت صورت گرفت[1] و بدین ترتیب این اصطلاح وارد فرهنگ حقوقی ما شد. برخی از محققین در این زمینه، اصطلاح «بیع زمانی» را، معادل فارسی تایم شرینگ انتخاب کرده­اند، به طوری که این اصطلاح را برای عنوان مقالات و کتب خود مناسب دیده­اند.[2]

تعاریف متعددی از تایم شرینگ یا بیع زمانی صورت گرفته است: نویسنده فرهنگ حقوقی بلک[3] تایم شرینگ را این چنین تعریف می­کند: «شکلی از مالکیت سهم بندی شده­ی مال است که عموماً در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن چند مالک استحقاق می­یابند که برای مدت معین در هر سال از آن استفاده کنند، (مثلاً دو هفته در هر
سال)».[4] در قانون تایم شرینگ 1992 انگلستان تعریفی از تایم شرینگ نشده بود، اما در قانون تایم شرینگ 2012 که جایگزین قانون 1992 شد، در ماده 7 این قانون تعریفی اجمالی از این قرارداد شده است. یک قرارداد تایم شرینگ به معنای قراردادی بین یک تاجر و مصرف کننده است: (الف) طبق آن مصرف کننده در مقابل عوض، حق استفاده وسایل راحتی شبانه را برای بیش از یک دوره اقامت را به دست می‌آورد و (ب) یک دوره بیش از یک سال دارد یا شامل محتویاتی که از طریق عقد اجازه
می­دهند تا تمدید شود، بطوری که دوره­ای بیش از یکسال دارد.[5]

[1]ـ سعید شریعتی، پیشین، ص 25.

[2]ـ همان، ص21؛ پرویز نوین، پیشین؛ عباس کاظمی نجف آبادی، «بیع زمانی یا تایم شر چیست؟»، ماهنامه کانون، شماره 92، (اردیبهشت 1388)؛ مسعود امامی، پیشین.

[3]» ـBlack«.

2ـ »Timesharing: From of shared property ownership, commonly  in vacation or  recreation condominium property, wherein rights vest in several owners to use property for specified period each year (e.g, two week each year)«. (Henry Campbell Black, M. A., Black’s law Dictionary, (Boston, the publisher’s  editorial staff, 6th edition, 1990), P 1483).
3- »A “timeshare contract” means a contract between a trader and a consumer ـ (a) under which the consumer, for consideration, acquires the right to use overnight accommodation for more than one period of occupation, and (B) which has a duration of more than one year, or contains provision allowing for the contract to be renewed or extended so that it has a duration of more than one year«. (Article 7 of  timeshare regulations 2010).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی