Posted on: ژانویه 7, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

مطالعات تجربی تمرکز.پایان نامه تمرکز صنعتی و بهره وری در صنایع تولیدی

مطالعات تجربی تمرکز

از جمله تحقیقاتی که در رابطه با برآورد نسبت تمرکز در بازار داخلی (بخش صنعت) و بازار کالاهای صادراتی ایران صورت گرفته است بطور خلاصه در جدول زیر آمده است:

نام محقق سال تحقیق بازار مورد بررسی شاخص های مورد استفاده رویکرد (پارامتریک –ناپارامتریک) نتیجه
صالحی 1377   شاخص هرفیندال و سهم 4 بنگاه برتر ناپارامتریک  
باتریک مک کلوگان و اسماعیل ابونوری 2003   روشی برای برآورد نرخ تمرکز صنعتی برای داده های گروه بندی شده ارائه کرده و این نرخ را با استفاده از توابع توزیع مختلف برآورد کردند. پارامتریک نرخ تمرکز به دست آمده از این روش در اکثر موارد با نرخ تمرکز واقعی برابر و در مواردی کمتر از آن است و هیچ وقت از آن تجاوز نمی کند.
مک کلوگان 2005 صنایع ایرلند   پارامتریک نتایج به دست آمده را با ارقام در دسترس برای ایالات متحده امریکا و انگلستان مقایسه کرد که نشانگر تمرکز بالای صنایع در ایرلند نسبت به این دو کشور بود.
سیمون     تابع چگالی   فرمول محاسبه شده توسط سیمون به پارامتر توزیع بستگی دارد و نسبت تمرکز محاسبه شده بوسیله این فرمول کمترین نسبت تمرکز برای صنعت مورد نظر خواهد بود.
ابونوری و غلامی 1386 24 صنعت کشور بر اساس کد دو رقمی ISIC شاخص پارامتیک نسبت تمرکز پنج بنگاه برتر به دست آمده از توزیع های لگنرمال پارامتریک نسبت تمرکز در سال 1381 در مقایسه با سال 1373 در تمامی صنایع به غیر از تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه های وسایل ارتباطی کاهش یافته است
عبادی و شهیکی تاش 1383 پروپان مایع، سیمان، سنگ، گچ، محصولات نیمه تمام حاصل از آهن و روغن های حاصل از مواد قیری شاخص نسبت تمرکز n کشور (CRn) و شاخص تمرکز هرفیندال هیرشمن (HHI) ناپارامتریک بجز بازار صادراتی سیمان، بقیه بازارهای مطالعه شده دارای ساختار الیکوپولی محکم بوده اند.
بخشی 1382 بازار داخلی سیمان شاخص هرفیندال نا=ارامتریک تمرکز بالایی در صنعت سیمان ایران وجود دارد به طوری که با وجود افزایش تعداد کارخانجات تولید کننده سیمان و افزایش ظرفیت تولید سیمان کشور در طول این مدت، تمرکز در صنعت سیمان همچنان به نفع شرکت های بزرگ تداوم داشته است.
ابونوری و سامانی پور 1381 24 صنعت کشور بر اساس کد دو رقمی ISIC شاخص پارامتریک نسبت تمرکز n بنگاه برتر به دست آمده از توزیع های لگ نرمال و نمایی و پارتو پارامتریک ساختار انحصاری بر بیشتر صنایع کشور حاکم است.
خداداد کاشی 1379 صنایع کشور بر اساس کد دو رقمی ISIC شاخص نسبت تمرکز n بنگاهی و شاخصه هرفیندال ناپارامتریک ساختار انحصار موثر بر بیشتر صنایع کشور حاکم است
گرجی و ساداتیان 1379 بازار داخلی یخچال خانگی تعداد بنگاه ها، هرفیندال- هریشمن و سهم یک و چهار بنگاه برتر ناپارامتریک نسبت تمرکز در صنعت یخچال خانگی در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است.

 

الگوهای بکار گرفته شده در این تحقیق

در تحقیقات انجام شده در رابطه با برآورد تمرکز در بخش صنعت ایران، اغلب از شاخص هایی استفاده شده است که نیاز به اطلاعات خام داشته است. این گونه اطلاعات به راحتی موجود نیست و یا تهیه آن اغلب ارزان به دست نمی آید.

هدف از این تحقیق، علاوه بر محاسبه شاخص نسبت تمرکز با استفاده از ریز داده ها (داده های خام کارگاه های صنعتی کشور)، معرفی الگوهایی می باشد که با اطلاعات طبقه بندی شده نیز می توان تمرکز را برآورده کرد. الگوهای بکار گرفته شده در این تحقیق، الگوی لگنرمال و الگوی ابونوری- مک کلاهان (AM) می باشد. لازم به ذکر است که این الگوها قادر به برآورد شاخص نسبت تمرکز بوده و از این رو از بین شاخص های تمرکز، شاخص «نسبت تمرکز» استفاده خواهد شد. برای برآورد نسبت تمرکز با استفاده از این الگوها، نیاز به داده های خام نیست و با داده های طبقه بندی شده که اغلب در دسترس می باشد نیز می توان تمرکز را محاسبه کرد.

Categories: