مزایای بانکداری الکترونیکی ؛پایان نامه در مورد بانکداری الکترونیک

0 Comments

 

مزایای بانکداری الکترونیکی

مزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد .

2-1-5-1) مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه مشتریان :

 • صرفه جویی در هزینه ها
 • صرفه جویی در زمان
 • دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی(سید جوادین،سقطچی،1385،صص32- 33)

2-1-5-2) مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه بانک ها

اصولاً  بانکداری الکترونیک ، مزیت های زیادی برای بانک ها دارد . طبق تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه ی دیتا مانیتور اهم این مزایا به شرح ذیل عنوان گردیده است :

 • تمرکز بر کانال های توزیع جدید
 • ارائه ی خدمات اصلاح شده به مشتریان
 • استفاده از استراتژی های تجارت الکترونیکی

علاوه بر آن بانکداری الکترونیکی از دیدگاه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت دارای مزیت های بالقوه ای است . این مزیت ها از دیدگاه مؤسسه ی دیتامانیتور به شرح زیر است :

الف –  مزایای کوتاه مدت

در این جا کوتاه مدت به دوره ی زمانی یک ساله پس از آغاز بانکداری الکترونیکی اطلاق می شود . که اهم ویژگی های این دوره عبارتند از :

 • رقابت یکسان
 • نگهداری مشتری
 • جذب مشتری

ب –  مزایای میان مدت

در اینجا میان مدت به دوره ی زمانی بین  12  تا 18  ماه پس از آغاز بانکداری الکترونیکی ، اطلاق می شود . اهم ویژگی های این دوره عبارت است از :

 • یکپارچه سازی کانال های مختلف
 • نگهداری مشتری
 • گستردگی طیف مشتریان
 • هدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژگی های مطلوب
 • کاهش هزینه

یکی از پیامدهای مهم پیاده سازی و اجرای سیستم بانکداری الکترونیکی ادغام کانال های مختلف توزیع خدمات است و اصولاً  ادغام این کانال ها ، بانک ها را در ارائه ی خدمات مناسب به مشتریان توانا ساخته و در نتیجه بانک ها می توانند از طریق این کانال ها ، خدمات متنوعی به مشتریان ارائه دهند .

ج – مزایای بلند مدت

در این جا بلند مدت به دوره ی زمانی 18  ماه پس از شروع بانکداری الکترونیکی اطلاق می شود ، که در این دوره بانک ها از طریق کاهش هزینه و صرفه جویی نسبت به مقیاس ، درآمدهایشان افزایش می یابد . اهم این ویژگی ها به شرح زیر است :

 • کاهش هزینه های عملیاتی
 • کاهش هزینه ی پردازش معاملات و اطلاعات
 • ارائه ی خدمات به مشتریان بازار هدف
 • ایجاد درآمد مناسب تر و گسترده تر ( عزیزی سرخنی و دیگران ، 1387 ، ص 4 )