مزاياي يادگيري و دانش سازماني در عصر جهاني شدن

0 Comments

مزاياي يادگيري و دانش سازماني در عصر جهاني شدن

هدف اصلي در بازارهاي دانش دسترسي به دانش و سطح يادگيري مورد نياز است. علاوه بر آن نوآوريها از كار برد دانش موجود و خلق نظرات جديد در بازار دانش، ريشه مي‌گيرند. روحيه بالاي نيروي كار از ديگر مزاياي جنبي بازار دانش به شمار مي‌رود. اگر كاركنان شاهد ارزش قائل شدن ديگران براي دانش خود باشند و بدانند كه آنها نيز به هنگام نيازشان به كمك تخصصي در سازمان همكاري موثر خواهند كرد، از كار خود راضي‌تر بوده و حتي سخت‌تر كار مي‌كنند. همبستگي بيشتر عناصر شركت نيز از ديگر مزاياي جنبي بازار دانش است. مبادله فعال اطلاعات و عقايد در محيطي قابل اعتماد و باز، اين توانايي را به كارمندان سطوح مختلف مي‌دهد تا وقايع شركت را به درستي درك كنند. آگاهي مشترك از هدفها و راهبردها، افراد را در هدايت به سوي نتايج مشترك راهنمايي كرده و اين احساس را به آنان القا مي‌كند كه كارشان به عنوان بخشي از هدفي بزرگتر، معني‌دار است. مدير شركت «كائو» بزرگترين توليد كننده مواد شيميايي و لوازم خانگي،‌ آن قدر براي انسجام و هماهنگي شركت ارزش قائل است كه حضور تمامي سطوح سازماني در نشستهاي داخلي،حتي جلسات مديران ارشد، را آزاد گذاشته است. در پرتو اين سياست، تمامي جلسات و مباحثات در «كائو» به صورت بالقوه به عنوان يك بازار كار‌آمد دانش،‌ عمل كرده‌اند. همچنين در بازارهاي دانش برخلاف بازارهاي كالا، با هر مبادله‌اي كه صورت مي‌گيرد بر سرمايه كلي دانش سازمان ‌افزوده مي‌شود. فروشنده دانش با عرضه كالاي خود، دانش خويش را از دست نمي‌دهد. او با عرضه دانش نه تنها بر اندوخته كلي دانش سازمان مي‌افزايد، بلكه چه بسا برخي از كاستي‌هاي علمي خود را اصلاح كرده و در عين حال باعث دانش آفريني نيز مي‌شود. از طرفي معامله دانش،‌ مخصوصاً مبادله رودررو،‌ اعتبار دانش عرضه شده را مورد ارزشيابي قرار مي‌دهد. خريداران، ‌دانش را منفعلانه نمي‌پذيرند و از آنجا كه براي رفع نيازي مشخص دست به خريد دانش مي‌زنند، در عمل آن را ارزيابي كرده و مي‌آزمايند. بنابراين،‌ بازار فعال و پوياي دانش،‌ به طور مستمر به ارزيابي و پالايش دانش سازمان مي‌پردازد. همچنين در يك بازار واقعاً باز دانش، عقايد صاحب منصبان در معرض تحليل عموم قرار مي‌گيرد و به همين دليل، قبل از آنكه اشكالات احتمالي دانش به بروز مسائلي پيچيده براي سازمان منجر شود، امكان رفع آنها پديد مي‌آيد (جعفري و اخوان، 1385).