عکس های دیدنی و کمیاب از کشتی تایتانیک

0 Comments

عکسای دیدنی و کم پیدا از کشتی تایتانیک

آر ام اس تایتانیک کشتی بخار بزرگی بود که در چهاردهم آوریل ۱۹۱۲، موقع سفر از بندر ساوتهمپتون انگلیس به نیویورک آمریکا به علّت تصادف با کوه یخ غرق شد و نزدیک به ۱۷۲۵ نفر از مسافران اون جون خود رو از دست دادن

عکسای دیدنی و کم پیدا از کشتی تایتانیک

عکسای دیدنی و کم پیدا از کشتی تایتانیک

عکسای دیدنی و کم پیدا از کشتی تایتانیک

عکسای دیدنی و کم پیدا از کشتی تایتانیک

عکسای دیدنی و کم پیدا از کشتی تایتانیک

عکسای دیدنی و کم پیدا از کشتی تایتانیک

عکسای دیدنی و کم پیدا از کشتی تایتانیک

عکسای دیدنی و کم پیدا از کشتی تایتانیک

عکسای دیدنی و کم پیدا از کشتی تایتانیک

 

جمع آوری: آلامتو

 

عکسای واقعی کشتی تایتانیک