Posted on

اولین جشنواره تخم مرغای نوروزی به همت سازمان قشنگتر سازی شهرداری تهران در روزای ۲۵ و ۲۶ اسفند در ۵ بوستون شهر تهران برگزار شد.

HO- (10)

جشنواره تخم مرغای نوروزی

عکسای جشنواره تخم مرغای نوروزی

مطالب باحال روز همشهری آنلاین