عکس نوشته پروفایل دلشکسته عاشقانه

0 Comments

سخت ترین فعلی که برات خیلی راحت صرف کردم عمرم بود

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

دیدی که سخــــت نیســـــت تنها بدون مــــــــــن ؟!! دیدی صبح می شه شبا بدون مـــــــــن !! این نبض زندگی بــــــــی معطلی می زنه… فرقی نمی کنه با مــــــن …بدون مــــــن… دیــــــروز گر چه ســـــــخت امروزم هم گذشت …!!! طوری نمی شه فردا بدون مــــــن !!!

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

عکس دلشکستگی و معذرت خواهی عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

خواستم با یکی درد دل کنم… اول ازش پرسیدم سیگار داری؟… گفت:میخوای بکشی..؟ گفتم:نه ! تو بکش طاقت حرفامو داشته باشی

تعبیر خواب عشق

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

عکس نوشته دوستت دارم عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

عکس پروفایل غمگین

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

سلامتی کسایی که تو خاطرمون “ابدی” هستن اما تو خاطرشون “عددی” نیستیم

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

تصاویر پروفایل دلشکستگی

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

متن و عکس غمگین عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

بعضی وقتا نیازه دکتر به جای یه مشت قرص …برات فریاد تجویز کنه

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

عکس نوشته پروفایل شکست عشقی

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

عکس زیبای دلشکسته

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

 اگه میدونستی قطره بارون وقت دورشدن ازابراچه حسی داشت اگرمیدونستی یه بندر وقت رفتن کشتیا چه تنها میشه، اگرمیدونستی درخت کاج وقت پرکشیدن پرنده هاچه غمگین میشه، اگرمیدونستی رفتنت چه آتشی به جونم کشید اون وقت این قدرراحت نمیگفتی بدرود

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

عکسهای عاشقانه پروفایل تلگرام

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

عکسنوشته غمگین

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

تو کجایی سهراب؟ آب رو گل کردن چشما رو بستند و چه با دل کردن… وای سهراب کجایی آخر؟ زخما بر دل عاشق کردن خون به چشمون شقایق کردن ! تو کجایی سهراب؟ که همین نزدیکی عشق رو دار زدن ! ای سهراب کجایی که ببینی حالا دل خوش مثقالیه… دل خوش سیری چند صبر کن سهراب… گفته بودی قایقی میسازی ! قایقت جا داره؟ من هم از همهمه اهل زمین دلگیرم…

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

عکس معذرت خواهی از عشق

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

عکس عاشقانه غمگین

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

مهربانیا و دلجویی ات به کنار! اما عزیزه من … قلبه شکسته با چسب زخم خوب نمی شه!!!

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

عکس نوشته و متن آشتی

عکس نوشته عاشقانه,عکس پروفایل دوستت دارم,عکس دلشکسته عشق

ســـر ســـری رد شـــو و زنـدگـــی کـــن ، دقــــت ….. “د ق ت ” مــی دهـد ، از مـــا گــفـتـن بود…………!!!!!!!!

خواص عشق واسه بدن

۱۰حقیقت علمی در مورد عشق

عشق عکس عاشقانه