عکاسی ماکرو از چشم انسان

0 Comments

عکاسی ماکرو انگار عکاسی گفته می شد که در اون تصویر اشیا بزرگتر از اندازه واقعی شون، با نسبتی بزرگتر از ۱:۱ گرفته می شه. در ادامه مجموعه ایی از ۱۷ تصویر قشنگتر که به صورت ماکرو از چشم اشخصاص جور واجور بوسیله Suren Manvelyan گرفته شدن رو می بینید.

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

دانلود همه عکسای این مطلب تو یه فایل فشرده

 

تنظیم و جمع آوری :

عکاسی ماکرو چیه