Posted on: سپتامبر 20, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

عکاسی ماکرو از چشم انسان

عکاسی ماکرو انگار عکاسی گفته می شد که در اون تصویر اشیا بزرگتر از اندازه واقعی شون، با نسبتی بزرگتر از ۱:۱ گرفته می شه. در ادامه مجموعه ایی از ۱۷ تصویر قشنگتر که به صورت ماکرو از چشم اشخصاص جور واجور بوسیله Suren Manvelyan گرفته شدن رو می بینید.

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

عکاسی ماکرو از چشم آدم

دانلود همه عکسای این مطلب تو یه فایل فشرده

 

تنظیم و جمع آوری :

عکاسی ماکرو چیه

Categories:

Leave a Comment