روش های عرضه عمومی اولیه-پایان نامه رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی

روش های عرضه عمومی اولیه

اولین عرضه عمومی، به روش های مختلفی صورت می پذیرد که انتخاب هرکدام از آن ها بسته به قوانین در کشورهای مختلف، متفاوت است. معمولا سه روش براي تعيين قيمت در عرضه هاي عمومي اوليه وجود دارد كه عبارتند از: جراج يا مزايده[1]، عرضه با قيمت ثابت[2]و روش ثبت دفتري[3](تامین سرمایه امین، 1388:124).

1- روش حراج :

در اين روش دارايي به شخصي تعلق مي گيرد كه بالاترين قيمت را براي آن پيشنهاد داده باشد اين روش انواع مختلفي دارد از جمله:

  • حراج انگليسي

در اين نوع حراج عرضه كننده يك قيمت پايه براي دارايي خود تعيين مي كند. سپس درخواست هاي خريد ارائه مي شود و هركس كه بالاترين در خواست را ارائه كند دارايي را دريافت خواهد كرد. اين روش با مشكلاتي روبرو است از جمله اينكه چون افراد مي توانند هر قيمتي را ارائه كنند لذا در خواست كنندگان قيمت ها را پايين نگه مي دارند و بنابراين عرضه كننده مي تواند عايدي كمتري را بدست آورد. از طرف ديگر درخواست كنندگان ممكن است تحت تاثير ديگران و بدنبال برد در حراج، حاضر به خريد دارايي به قيمتي بالاتر از ارزش ذاتي آن شوند كه اين مسئله نيز، مانع از كشف قيمت واقعي دارايي خواهد شد.

 

  • حراج هلندي

اين روش كه به تازگي در عرضه هاي اوليه رواج يافته به اين شكل است كه حراج گذار ابتدا قيمت بالايي را پيشنهاد مي دهد با علم به اينكه كسي در آن قيمت در خواستي را ارائه نخواهد داد. سپس قيمت را كاهش مي دهد تا فردي تصميم بگيرد تعدادي از سهام را خريداري كند. اين فرايند تا جايي ادامه مي يابد كه تمام سهام به قيمت آخرين درخواست فروش رود. در اين حراج ناهمگني سرمايه گذاران بالقوه از اهميت ويژه اي برخوردار است و در خواست كنندگان از سفارش هايي كه پيش از سفارش آنها ارائه شده اطلاعي ندارند.

  • روش حراج با سفارش مهر و موم شده
این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه درباره احراز تقصیر:مفهوم تقصیر

در اين نوع حراج مشاركت كنندگان بدون اطلاع از ميزان در خواست ساير مشاركت كنندگان در خواست هاي خود را ارائه مي دهند.كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد دهد به عنوان برنده انتخاب خواهد شد قيمت ارائه دارايي يا به قيمتي است كه فرد برنده ارائه كرده و يا قيمتي كه بعد از او قرار دارد.

2 – روش عرضه با قيمت ثابت

در اين روش شركت تامين سرمايه با هماهنگي ناشر، قيمت معيني را به عنوان قيمت عرضه تعيين   مي كند. اين قيمت در پيشنويس اميد نامه گنجانده مي شود و بين دو هفته تا دو ماه قبل از تاريخ عرضه اعلام مي شود. شركت تامين سرمايه اميد نامه را توزيع و درخواست هاي خريد را جمع آوري مي كند. سرمايه گذاران هم وجوه مربوطه را واريز و در نهايت شركت تامين سرمايه با هماهنگي ناشر واگذاري سهام را انجام مي دهد.

3 – ثبت دفتری

در این روش به واسطه مزایای حاصل از آن، نسبت به سایرین کاربرد بیشتری دارد. در اين روش شركت ناشر بعد از انتخاب شركت تامين سرمايه و با مشورت وي يك قيمت پايه و يك محدوده قيمت مجاز تعيين و سپس به جمع آوري سفارش ها بر پايه فعاليت هاي تبليغاتي كه انجام مي شود از سرمايه گذاران نهادي پرداخته و آنها را در دفتري ثبت مي كند، پس از اتمام فرايند ثبت دفتري، نمودار عرضه و تقاضاي سهام ترسيم، براساس آن و صلاحديد و مشاوره شركت تامين سرمايه قيمت تعيين مي گردد.

اين روش به دو شكل انجام مي شود يك نوع از آن به اين شكل است كه گفته شد. اما در نوع ديگر، تركيبي از عرضه به قيمت ثابت و ثبت دفتري بكار گرفته مي شود. در اين نوع روش عرضه به سرمايه گذاران خرد با روش قيمت ثابت و براساس قيمتي است كه در روش ثبت دفتري به دست آمده است. در اين روش براي توزيع بهتر سهام، شركت تامين سرمايه سنديكا تشكيل مي دهد اين سنديكا ميزان معيني از تخصيص سهام را به هريك از اعضا ارائه مي دهد. اعضا به دو طريق به پذيره نويسي مي پردازند: تضمين فروش كامل كه كل اوراق بهادار عرضه شده از ناشر خريداري مي شود و روش با حداكثر تلاش كه شركت تامين سرمايه متعهد مي شود كه بيشترين تلاش را براي فروش انجام دهد(تامین سرمایه امین، 1388:125).          قیمت گذاری عرضه اولیه، عامل کلیدی موفقیت یا عدم موفقیت اولین عرضه عمومی است و مولفه مهم تعیین قیمت مطلوب نیز، بازده روز اول می باشد(کانکو وپتوی[4]،2003). لذا قیمت تعیین شده برای اولین عرضه عمومی باید به گونه ای باشد که منجر به حداکثر کردن ارزش شرکت، جبران هزینه های کسب اطلاعات توسط سرمایگذاران و پوشش ریسک سرمایه گذار در مقام خریدار سهام شرکتی که تاکنون سهام خود را عرضه ننموده است، شود(شرمن[5]،2000 ).

این مطلب را هم بخوانید :  ادامه تحصیل در کشور کانادا

[1] -Auction

[2]– Fixed Price

[3] -Book Building

[4] -Kaneko&Pettway

[5] -Scherman