تفاوت مهندسی مجدّد با طراحی مجدّد

0 Comments

تفاوت مهندسی مجدّد با طراحی مجدّد چیست؟

واژه های طراحی مجدّد(Redesign) و مهندسی مجدّد (Reengineering) گاهی اوقات به جای یكدیگر بكار می روند ؛ اگرچه نتایج موردنظر این دو ظاهرا یكسان به نظر می رسند اما این دو واژه تفاوت زیادی با یكدیگر دارند ؛ فرآیند طراحی مجدّد روشی سیستماتیك است كه درصدد تسهیل و ساده كردن فرآیندهای فعلی شركت است در حالیكه مهندسی مجدّد فرآیندهای جدیدی ایجاد می نماید و باعث تغییرات ریشه ای و نوآورانه در شیوه های كسب وكار می گردد . كارشناسان معتقدند كه طراحی مجدّد فرآیند هنگامی اتفاق افتاده است كه تقریبا ده الی بیست درصد جریان كار تغییر یابد و مهندسی مجدّد هنگامی اتفاق افتاده است كه هفتاد الی صد درصد فرآیندهای كار تغییر یافته باشند.( Yuh-Shy, 2012,p8)

 

 

 

 

 

 

 

جدول (2-4)تفاوت ميان طراحي مجدّد و مهندسي مجدّد(همان منبع:p8)

مهندسي مجدّد فرايندطراحي مجدّد فرايند
تغيير ناگهاني و ريشه‌ايپيشرفتهاي تدريجي
كار به‌صورت بنيادي مجدّدا ساختار مي‌يابدممكن است شامل اصلاح كار گردد
قوانين را مي‌شكندقوانين را اصلاح مي‌كند
فرايند جديد ايجاد مي‌شودفرايند فعلي را تسهيل مي‌كند
عمدتا به تكنولوژي وابسته استممكن است به تكنولوژي وابسته باشد
نوعا مزاياي آن زياد استنوعا مزاياي آن كم است
درصد ريسك آن بالاستدرصد ريسك آن كم يا متوسط است
كاهش هزينه‌ها در آن زياد استكاهش هزينه‌ها در آن كم تا متوسط است

 

2-49 چرا مهندسی  مجدّد؟

براي سالهاي متمادي اين ايده وجود داشت كه اگر شركتي تمايل داشته باشد در دنياي رقابت جايگاهی داشته باشد بايد در يكي از سه ناحيه زير فعال باشد:
1-قيمت / محصولات
2- كيفيت / خدمت
3- سرعت / انعطاف پذيري
موريس و براندون(2001) در مورد « چرا مهندسي مجدّد؟» تاكيد مي كنند كه براي متقاعد كردن مشتريان همچنين كاهش هزينه ها، افزايش كيفيت، افزايش سرعت، مقابله با تهديدات رقابتي، تغيير ساختار سازماني و ساير موارد، يك شركت يا موسسه دست به مهندسي مجدّد مي زند . جدول (2-5) درصد كارهايي كه به منظور آن شرکت ها دست به مهندسي مجدّد زده اند را نشان مي دهد)متقی،1389:ص8)

 

جدول (2-5) دلايل مهندسي مجدّد(همان مبع:ص8)