انواع انگيزه لذت­جوئی:/پایان نامه درمورد خرید آنلاین

ارزش خريد مبتني بر فایده در ماهيت معقول­تر و غير هيجاني است و هنگامي كه يك محصول يا خدمت از روي كفايت كسب مي­شود، حاصل مي­شود. بنابراين در حالي كه خريدار خواهان سودمندي يا انسان اقتصادي برای كسب يك محصول با كيفيت با حداقل قيمت ممكن، تلاش مي­كند. يك خريدار خواهان لذت يا انسان خوش فردی است که بسيار درخور و قابل انتظار براي خريد محصول از فروشگاهي كه داراي فضاي دلنشين بوده و راه­هاي ديگري از سرگرمي را ارائه مي­نمايد (دیپ و سونی، 2008: 406).

ارزش­هاي خريد مبتني بر لذت و ارزش­هاي خريد مبتني بر منفعت هر دو مهم قلمداد مي شوند، بدلیل اینکه به رضایتمندی مشتري مربوط هستند (آلارد وهمکاران، 2009: 47). ادبيات حاضراهميت بيشتري بر جنبه لذت جویانه فرايند خرید قائل است.

بابين و اتوي (2000)[1] اثبات كردند كه فضاي فروشگاه، همچون چيدمان، نورپردازي  و استفاده از رنگ­ها مي­تواند يك تأثير قابل توجه بر رفتار خريد مصرف­كنندگان داشته باشد و مي تواند بر توسعه روابط بلند مدت پايدار با مصرف­كننده كمك كند. پيك و چالدرز (2006) [2]تاثير لمس­كردن بر­ خريد آني اثبات كردند كه تاثير مثبت برخريد آني دارد. جانز و همكاران (2006) در مطالعاتشان نشان دادند كه ارزش مبتني بر لذت تاثير زیادی بر رضایتمندي مصرف كنندگان درمقوله­هاي تمايلات خريد مجدد و وفاداري دارد. شايد دليل اين است که  حتي مدتها بعد از ارائه خريد اينترنتي كه سريع، كارآمد، ارزان است، مراكز خريد هنوز براي اكثريت خريدهاي انجام گرفته توسط مصرف­كنندگان، خوشایند به حساب مي­آيند (آرنولد و رینلودز، 2003: 81).

بيشتر خرده­فروشان تخفيفي، كه مدل كسب و كارشان پيشنهاد قيمت­هاي پايين با كمترين توجه به جنبه­هاي لذتي هست، اخيراً شروع به تمركز بر جنبه­هاي لذتي به علت معنادار بودن ادراكاتشان، كرده­اند به طور ويژه در مورد مصرف­كنندگان با درآمد پايين كه نمايان ساختند (کارپنتر و مور[3]، 2009: 71).

 

2-1-3-1) انواع انگيزه لذت­جوئی

هر چند اهميت انگیزه لذت­جوئی براي حداقل دو دهه اخير فهميده شده است. كمبود كار تحقيقات جهت بررسي نمودن گوناگوني انگيزه­هاي لذت­جویانه كه مصرف­كنندگان مدرن آنها را طلب مي نمايند، وجود دارد (آرنولد و رینلودز، 2003: 82). نويسندگان بر اساس داده هاي اجرايشان انگيزه­هاي لذت­جویانه را به 6 طبقه گسترده اصلي تقسيم نمودند: خريد ماجراجويي[4]، خريد اجتماعي[5]­، خريد كامروا سازي يا خرسند سازي[6]­، خريد خيالي/تصوري[7]، خريد نقش[8] ، خريد ارزش[9].

خريد ماجراجويي، اشاره دارد به خريدي كه اصولاً براي ماجراجويي و برانگيختن انجام مي شود. بسياري از مراكز خريد امروزي، نيز به عنوان مراكز تفريحي و ماجراجويي براي كشاندن مصرف­كنندگان به محل شناخته می­شوند (آلارد وهمکاران، 2009: 47).

خريد اجتماعي ، همانطور كه از نامش پيداست به فرايند خريدي كه صرفاً همراه با اعضاي خانواده و دوستان انجام شده است، اشاره دارد. در درجه اول ، دراين حالت انگيزه­، معاشرت نمودن با افراد به جاي خريد كردن محصول است. مصرف­كنندگان از خريد­كردن به عنوان يك فرصت براي پيوستن به افراد ديگر استفاده مي­كنند و بدين ترتيب معاشرت نمودن به جاي محصول درخورتوجه بيشترقرار مي گيرد (دیپ و سونی، 2008: 407).

خريد كامروا سازي عمدتا براي خرسندي و رها سازي مشغله­ها در فعاليت خريد انجام مي گيرد. مصرف­كنندگان خريد كردن را به عنوان يك كاهش دهنده استرس ، توصيف می­کنند در پي رقابت شديد، خرده­فروشان به طور فزاينده­، بر هر دو جنبه سودمندي و لذتی در فروشگاه­هايشان تمركز مي­نمايند (کارپنتر و مور، 2009: 72).

چهارمين طبقه خريد تصوري است كه اصولاً با كسب آخرين روند­هاي مد و نوآوري تكنولوژيك انجام مي­گيرد.

نقش خريد توسط مصرف­كننده در درجه اول براي ديگران انجام مي­گيرد. به طور مثال هنگامي كه مصرف­كننده نقش­هايش را توسط خريد كردن براي اقوام و دوستانش اجرا می­نمايد.

خريد ارزش شايد آشناترين و معمول­ترين نوع خريد است و اشاره دارد به اينكه براي كسب بهترين معامله در بازار ازلحاظ شرايط و ضوابط معامله /مذاكره و پيشنهادات خاص انجام مي­گيرد و فرد با خريد يك محصول با تخفيف احساس موفقيت می­کند (آرنولد و رینلودز، 2003: 83). ابعاد دیگر لذت­جویی، به نام­های خشنودی[10]، برانگیختگی[11] و گریز[12] به عنوان اشکالی از لذت­خرید[13] مشخص شده است (مونسو و همکاران[14]، 2004: 114).

[1] Babin, B. J. & Attaway, J. S.

[2] Peck, J. & Childers, T. L.

[3] Carpenter, J. M. & Moore

[4] Adventure Shopping

[5] Social Shopping

[6] Relaxation Shopping

[7] Idea Shopping

[8] Role shopping

[9] Value Shopping

[10] Pleasure

[11] Arousal

[12] escapism

[13] shopping enjoyment

[14] Monsuwé et al

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی