فايل دانشگاهی – انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل- قسمت ۴

هفتم) روز عاشورا را جشن بگیرید و شیعیان را مجبور کنید در آن شرکت کنند.[۲۸۸]
گفتار دوم: اقدامات تکفیریان علیه شیعیان
نظر به این که در مباحث قبل جنایات تکفیریان در سوریه و عراق و تخریب میراث فرهنگی و کشتار غیرنظامیان (عمدتاً شیعه) قبلاً توضیح داه شد جهت جلوگیری از اطاله نوشته صرفاً به گوشه ای از جنایات تکفیریان علیه شیعیان در پاکستان اشاره می نمایم.

 1. در تاریخ ۲۰۰۳ ۷ ۴ میلادى، در شهر کوئته و در مسجد جامع شیعه، نخستین حمله انتحارى، که در آن ۶۰ نفر از نماز گزاران شهید و صدها نفر زخمى شدند.
 2. حادثه مسجد على مرتضى، کراچى، ۴ اکتوبر ۲۰۰۱ میلادى هفت شهید.
 3. سانحه مسجد شاه نجف، شهر راولپندى ۲۶ فوریه ۲۰۰۲ میلادى، ۱۰ نفر شهید.
 4. حادثه منتظر مهدى منطقه ملیر، کراچى ۲۲ فوریه ۲۰۰۳ میلادى، ۹ نفر شهید
 5. حادثه کیدت پولس، کوئته، ۸ ژوئن ۲۰۰۳ میلادى، ۱۲ نفر شهید،
 6. سانحه اسپارکو کراچى، ۳ اکتوبر ۲۰۰۳، ۶ نفر شهید،
 7. سانحه عاشوراى کوئته، ۲ نفر شهید،
 8. حادثه ۲ مارس ۲۰۰۴، ۴۵ نفر شهید،

مجموعه مقالات کنگره جهانى جریان هاى افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسلام، ج‏۴، ص: ۷۴۶

 1. سانحه مسجد حیدرى، کراچى، ۷ مئى ۲۰۰۴ میلادى، ۱۹ نفر شهید،
 2. سانحه مسجد و امام بارگاه على رضا کراچى، ۳۱ مئى ۲۰۰۴ میلادى، ۲۸ نفر شهید،
 3. سانحه مسجد زینبیه سیالکوت، ۱ اکتبر ۲۰۰۴، ۳۰ نفر شهید،
 4. سانحه مسجد کشمیریان لاهور، ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴ میلادى، ۳ نفر شهید،
 5. سانحه برى امام اسلام آباد، ۲۷ مئى ۲۰۰۵ میلادى، ۲۵ شهید،
 6. حادثه مدینه‏العلم کراچى، ۲۰ مئى ۲۰۰۵ میلادى، ۳ نفر شهید،
 7. سانحه عاشورا هنگو، ۹ فوریه ۲۰۰۶ میلادى، ۳۵ شهید،
 8. سانحه کلکلته ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶، ۱۳ شهید
 9. سانحه پیشاور، ۲۷ جنورى ۲۰۰۷ میلادى، ۷۰ شهید،
 10. سانحه پیشاور، جنورى ۲۰۰۸ میلادى، ۱۲ شهید
 11. سانحه دیره غازى خان ۵ فوریه ۲۰۰۹ میلادى، ۳۲ شهید،
 12. سانحه دیره اسماعیل خان ۲۰ فوریه ۲۰۰۹ میلادى، ۳۰ شهید،
 13. سانحه چکوال ۵ آوریل ۲۰۰۹ میلادى ۲۲ شهید،
 14. سانحه عاشوره ۲۸ دسامبر ۲۰۰۹ میلادى کراچى، ۵۰ نفر شهید، صدها زخمى.
 15. حادثه اربعین کراچى ۵ فوریه ۲۰۱۰ میلادى، ۲۰ افراد شهید
 16. سانحه ۲۱ رمضان لاهور یکم دسامبر ۳۰ نفر شهید، و بیش از ۲۵۰ زخمى‏
 17. سانحه روز جهانى قدس کویته ۳ سپتامبر ۲۰۱۰ میلادى ۷۳ نفر شهید و بیش از ۲۰۰ نفر زخمى،
 18. سانحه هنگو ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰ میلادى ۱۶ نفر شهید.
 19. حادثه لاهور جلوس عزاى امام حسین (ع) ۲۵ دسامبر ۱۳ شهید بیش از ۷۰ زخمى‏
 20. سانحه عید الفطر کویته ۳۱ اگوست ۲۰۱۱ میلادى ۱۱ نفر شهید.
 21. حادثه مستونگ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱ میلادى ۲۶ زائر شهید.
 22. حادثه رحیم یار خان ۱۵ جنورى ۲۰۱۲ میلادى ۱۸ نفر شهید.
 23. سانحه پارا چنار بازار ۴۱ نفر شهید شدند[۲۸۹].
 24. سانحه بابو سر ۲۸ فوریه ۲۰۱۲ میلادى ۱۸ نفر مسافر شهید.
 25. حادثه زائران کویته ۲۸ جون ۲۰ زائر شهید.
 26. حادثه تربت ۶ جولائى ۲۰۱۲ میلادى ۱۸ مسافر زائران شهید.
 27. سانحه عباس تاون ۳ مارچ ۲۰۱۳ میلادى بدترین انفجار بیش از ۵۰ نفر شهید و بیش ۳۰۰ نفر زخمى. صدها خانه و مغازه‏ها تباه،