اطلاعاتی بودن محیط مجازی:پایان نامه سرقت در فضای سايبری

0 Comments

اطلاعاتی بودن محیط مجازی

 امروزه رايانه بخش گريزناپذير زندگی ما شناخته شده است. رايانه­ها فرم جهان را از شكل صنعتی به شكل اطلاعاتی تغيير داده است. در جامعه اطلاعاتی، ميليون­ها انسان بدون در نظرداشت زمان و مكان، با هم ارتباط برقرار كرده­اند. به تعبير نيكولاس نگروپونت[1] پژوهشگر امريكای رسانه، در رساله «انسان عدد­»، شيوه زندگی انسان معاصر انفورماتيک شده است. در اين سبک زندگی، افراد تلاش می­كنند همديگر را در اجتماعات و محله های عددی ملاقات كنند.[2] به صورت روشن تر، نه تنها روابط اهالی دنيای سايبری اطلاعاتی است، بلكه هويت آنها نيز اطلاعاتی و عددی است، زيرا شناخت اهالی اجتماعات مجازی از همديگر بر پايه رمزها،[3] آدرس های الكترونيكی،[4] چت روم ها، پيوندهاو تارنماهايی است كه در محيط آنها همديگر را ملاقات كرده و با هم تعامل می­كنند.

اطلاعاتی بودن فرهنگ جامعه نوين مجازی، عامل ظهور فرهنگ­های الكترونيک متفاوت در سطح جهان شده[5] و دوسويه­گی آن را در پی داشته­است. به همين سبب، فرهنگ الكترونيكی جهانی (جهانی شدن فرهنگی) فرايند عظيم دو وجهی در سطح جهان را همراه دارد؛ فرايندی كه هم فرهنگ های متفاوت را در يک سطح عام­تر همسان می­سازد و هم باعث شكل گيری خرده  فرهنگ های همسو با اجتماعات خاص مجازی می­شود.[6]

 

3-1-2- تفاوت در عنصر مادی سرقت رایانه­ای و سنتی

جرایم رایانه­ای جزء جرایم ناشی از تکنولوژی مدرن است. جرمی است تصنعی (غیر طبیعی) که گاه کامپیوتر ابزار، گاه هدف و گاه موضوع ارتکاب جرم است. ولی نوعاً یک تیپ جرم محسوب می­­شود. از لحاظ ماهیتی بعضاً دارای عناوین و توصیف های جزایی کلاسیک است که به دلیل تفاوت در اجزاءعنصر مادی از شمول جرایم کلاسیک خارج و واجد عناوین ترکیبی می­باشد، تفاوت در عنصر مادی سرقت سایبری[7] نسبت به سرقت سنتی عاملی شده است تا قانون­گذار نتواند سرقت رایانه­ای را در قالب سرقت سنتی جا داده و بر حسب آن مجازات تعیین کند. به این منظور قانون جدیدی با توجه به قالب سرقت رایانه­ای تدوین نموده است.

 

3-2- مقایسه ارکان سرقت رايانه‌ای وسنتی

 

هنگامى كه اطلاعات به وسيله سرقت حامل­هاى اطلاعاتى ملموس شخص ديگر (مانند فهرست هاى كاغذى، نوارها يا ديسک­ها) تحصيل مى­شود، اعمال مقررات كيفرى سنتى سرقت در هيچ يک از نظام­ها با مشكل خاصى مواجه نيست. با وجود اين، توانايى و قدرت سيستم­هاى ارتباطى پردازش داده­ها براى نسخه بردارى از اطلاعات به صورت سريع، پنهان از چشم ديگران و اغلب با تجهيزات مخابراتى، عمل نسخه بردارى از اطلاعات روى دستگاه­ها و ابزارهاى اطلاعاتى را جایگزين بسيارى از سرقت­هاى سنتى حامل­هاى اطلاعات كرده است. بنابراين اين سؤال پيش مى­­آيد كه تا چه اندازه تحصيل اطلاعات غيرملموس بايد تحت شمول اين مقررات قرار گيرد؟ يا به هر حال تا چه اندازه اين نوع تحصيل اطلاعات مى­تواند تحت پوشش مقررات مزبور قرار گيرد؟[8]

به لحاظ حقوقی، برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید; نخست، قانونگذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد(عنصر قانونی)، دوم، رفتار مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد(عنصر مادی)، سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد(عنصر روانی).[9]

 

[1]  Nicholas Negroponte

[2] . برتون ف، آيين انترنت، تهديدی برای پيوند اجتماعی، علی اصغر سرحدی، ن جمشيدی، ص 24.

[3] Paswords

[4] ID

[5] . محسنی م ، جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران، آگاه، ص 41.

[6] . رابرتسون ر ، جهانی شدن،ترجمه­ی: کمال پولادی، ص 213.

[7] . در مبحث دوم، گفتار دوم، همین فصل توضیح داده شده است، ص24.

[8] . زیبر ا، 1381، حرکت به سوی هزاره جدید در اینترنت، ترجمه محمد دزیانی، خبر نامه انفورماتیک، شماره 83، مرداد، ص 101 .

.[9]  اردبیلی م، 1391، حقوق جزای عمومی، تهران :نشر میزان، چاپ بیست و هشتم، ص.125.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحليل جرم شناختی سرقت در فضای سايبری