اختلال خواب

0 Comments

سیملر[۳] و هاروی (۲۰۰۴؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶ ) فهمیدن که مشاهده عوامل تهدید کننده مربوط به خواب (نگاه به ساعت و محاسبه وقتی که واسه خوابیدن، سپری شده)، منتهی به نگرانی در مورد نتیجه های نخوابیدن می شه که خود این باعث به کار گیری رفتارای ایمنی بخش به وسیله فرد می شه (مثلا برنامه ریزی واسه خوابی کوتاه در روز بعد)، که به نوبه خود چرخه بی خوابی رو پایدارتر می کنه.

برنامه ریزی

محققان نتیجه گرفتن که نگرانی، عامل کلیدی در موندگاری بی خوابیه. برابر با این یافته ها، فیچن[۴] و همکاران (۲۰۰۱؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶) فهمیدن که افراد گرفتار به مشکل، در مقایسه با آدمایی که خواب راحتی دارن، پریشونی و درموندگی بیشتر در مورد به خواب نرفتن تجربه می کنن و افکار منفی (مثلا، نگرانی در مورد خونواده و کار) درزمان زمان به خواب نرفتن، پیش بینی کننده مهمی واسه این آشفتگیه (دیوی و ولز، ۲۰۰۶).

افکار منفی

 

۲-۱-۷- ۸- مشکل  افسردگی

افسردگی

افسردگی و مشکل اضطراب گسترده همبودی خیلی بالایی دارن و شاید میان نشخوار فکری در مورد اتفاقات گذشته (مشخصه افسردگی) و نگرانی، اثرات متقابلی هست. نشخوار فکری و نگرانی هر دو فعالیتی زبانی / کلامی هستن که مشخصه هر دو، دیدگاه منفی اونا هستش و بیشتر در هر دو، سختی کنترل مشاهده می شه. در تفاوتای اولیه انگار نگرانی معطوف به آینده س در حالی که نشخوار فکری بیشتر معطوف به گذشته س. هم اینکه در هر دو، تمرکز کم تر بر روند موضوع گشایی و اعتماد کم نسبت به توانایی موضوع گشایی، مشاهده می شه (پاپاجورجیو و ولز، ۲۰۰۴؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶).

اضطراب

با این حال، نشخوار فکری و نگرانی فعالیتای نامرتبطی نیستن. مثلا لاوندر[۵]و واتکینز[۶] (۲۰۰۲؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶) به این نتیجه رسیدن که نشخوار فکری در مورد اتفاقات گذشته، منتهی به افزایش افکار منفی در مورد آینده (یعنی نگرانی) می شه. این موضوع در تبیین این موضوع که به چه دلیل در تحقیقات اتحاد، نشخوار فکری به گونه ثابت و پایداری با نگرانی ربط داره، می تونه به درد بخور باشه (مثلا فرسکو[۷]، فرانکل[۸]، منین[۹]، ترک[۱۰] و هیمبرگ، ۲۰۰۲؛ هارینگتون[۱۱] و بلانکشیپ[۱۲]، ۲۰۰۲؛ موریس[۱۳]، روالوفز[۱۴]، میسترز[۱۵] و بومسما[۱۶]، ۲۰۰۴؛ نولن- هوکسیما، ۲۰۰۰ ؛ استارسویک[۱۷]، ۱۹۹۵؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶).

۱۰۴٫Harvey,A.C.

۱۰۵٫Greenall,E.

۱۰۶ .Semler,C.N.

۱۰۷٫Fichten,C.

۱۰۸ . Lavender,A.

  1. ۱۰۹٫ Watkins,E.

۱۱۰ . Fresco,D.M.

  1. ۱۱۱٫ Frankel, A.N.

۱۱۲ . Mennin, D.S.

۱۱۳ .Turk, C.L.

.۱۱۴ Harrington, J.A.

۱۱۵ .Blankenship, V.

  1. ۱۱۶٫ Muris, P.

۱۱۷ . Roelofs, J.

    1. ۱۱۸٫ Meesters, C.

    .۱۱۹ Boomsma, P.

    ۱۲۰ .Starcevic, V.