روز: ژانویه 6, 2019

Posted on: ژانویه 6, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

اصول حسابداري در گمرک و مفهوم بودجه .پایان نامه ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی

اصول حسابداري در گمرک و مفهوم بودجه حسابداري و بودجه لازم و ملزوم و در حقيقت مکمل يکديگرند و درمورد موسسات دولتي و گمرک اين همبستگي و پيوستگي دائمي، آنچنان است که بايد گفت بودجه و حسابداري شرط لازم و کافي براي اداره امور و اعمال مديريت صحيح مي باشد که در اين رابطه بودجه شرط لازم و حسابداري شرط کافي محسوب مي­گردد.( بهرامي، 1389، 17) الف)تعريف بودجه: در قانون…

Posted on: ژانویه 6, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

تعريف حسابداري و حسابداري دولتي.پایان نامه ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی

– تعريف حسابداري و حسابداري دولتي الف )تعريف حسابداري حسابداري از لحاظ عملکرد و و کارکردي که دارد،از زواياي گوناگون و متفاوت به شرح زير بررسي مي شود: 1ـ حسابداري يک فعاليت خدماتي است ،زيرا از راه فراهم کرددن اطلاعات مالي به منظور تصميم گيري و قضاوت در باره چگونگي ايجاد،توسعه و مصرف منابع در واحدهاي اقتصادي ،به اشخاص ذيحق ،ذينفع و ذيعلاقه خدمت مي کند.(عالي ور، 1388 ، 36…

Posted on: ژانویه 6, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

مفهوم ریسک:پایان نامه درمورد نقدینگی

  ریسک و مفاهیم مربوط به آن در این قسمت ابتدا به صورت کلی به ارایه مطلب در ارتباط با ریسک پرداخته می شود سپس تا مقدمه ای برای ورود  به بحث مفهوم ریسک در  بخش بانک و بانکداری فراهم آید. برای واژه ریسک در منابع مختلف، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در برگیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:…

Posted on: ژانویه 6, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

تاثیر تبلیغات بر ارزش نام تجاری.پایان نامه درمورد رقابت در بازار محصول

  – تأثير تبليغات بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري مي توان ارزش ويژه برند را از سه جنبه مختلف ارزيابي كرد: جنبه عملكرد مالي شركت، جنبه ادراكات مصرف كننده، جنبه تركيبي (تركيبي از شماره 1و2). از ديدگاه مالي؛ سهم بازار، قيمت و ساير شاخص هاي مالي بررسي مي شود. از ديدگاه مصرف كننده، واكنش هاي مصرف كنندگان به يك برند ارزيابي مي شود. برخي از صاحب نظران براي…

Posted on: ژانویه 6, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

انواع شاخص های قدرت بازار -پایان نامه درمورد رقابت در بازار محصول

  شاخص‌های قدرت بازار راتیناسامی و همکاران[1](2000) بیان کردند که قدرت بازار را می توان به وسیله شاخص های مختلفی از جمله شاخص‌لرنر[2]، شاخص  هرفینداهل – هیرشمن[3] و کیو توبین [4] اندازه گیری کرد.   2-2-6-1- شاخص لرنر لرنر(1934)، برای اندازه گیری قدرت انحصاری، بر اساس قیمت فروش و هزینه‌نهایی تولید، شاخص لرنر را معرفی نمود که به صورت زیر محاسبه می شود. که در آن  قیمت فروش محصول و…

Posted on: ژانویه 6, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

مقایسه محتوای اطلاعاتی سود وجریانهای نقدی شرکت-پایان نامه درباره جریان وجوه نقد

مقایسه محتوای اطلاعاتی سود وجریانهای نقدی شرکت 2-9-1 مقایسه سودوجریانات نقدی از دیدگاه استفاده کنندگان مختلف علیرغم شواهدی که به نظر می رسد سود نسبت به جریانات نقدی در اندازه گیری عملکرد شرکت دریک دوره مشخص برتری دارد.بحثهای ادامه داری بین دانشگاهیان وحرفه ای ها درباره اینکه درعمل از سود استفاده شود یا از جریانات نقدی وجود دارد.از یک طرف استانداردگزاران حسابداری در اکثر کشورها تاکید می کنند که سود…

Posted on: ژانویه 6, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

سطوح مختلف سود-پایان نامه در مورد تغییر پذیری بازده سهام

سطوح مختلف سود اهداف متفاوت گزارشگري سود به تعاريف متفاوتي از سود، اشاره دارد و نيز مخاطبان متفاوتي را مورد خطاب قرار داده است تعاريف و مفاهيم سود را مي توان در سه سطح، بررسي کرد (شباهنگ، 1382). الف) مفهوم سود در سطح ساختاري1 ب) مفهوم سود در سطح رفتاري2 ج) مفهوم سود در سطح معنايي3     2-1-3-1- مفهوم سود در سطح ساختاري در اين سطح، سود براساس يکسري…

Posted on: ژانویه 6, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

مدل های پیش بینی درماندگی مالی-پایان نامه در مورد پیش بینی درماندگی مالی

مدل های پیش بینی درماندگی مالی  در ادامه انواع مدل های پیش بینی به همراه خصوصیات اصلی آنها بر اساس گروه های پیش گفته ارائه          می شود: 2-7-1)مدل های آماری تک متغیره[1]: روش های آماری تک متغیره از نخستین تکنیک های مورد استفاده جهت تمایز بین شرکت های دارای سلامت مالی و شرکت های دارای پریشانی مالی بوده اند. به صورت سنتی،  این مدل ها بر تحلیل نسبت های مالی…

Posted on: ژانویه 6, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

اهمیت و ماهیت تعدیلات سنواتی،پایان نامه در مورد کیفیت سود گزارش شده

اهمیت و ماهیت تعدیلات سنواتی ارقام مندرج در صورت‌هاي مالي شركت‌ها، به‌ويژه رقم سود، آثار مالي به همراه دارند. اين ارقام مبناي توزيع سود به سهامداران شركت، محاسبه پاداش مديران و پرداخت ماليات است. علاوه بر اين، اطلاعات صورت‌هاي مالي مي‌تواند بر تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان مؤثر باشد. ارقام حسابداري در بسياري از تحقيقات و ارزيابي‌ها نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از اين رو، ضروري است كه اطلاعات حسابداري خصوصيات…

Posted on: ژانویه 6, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

معیارهای ارزیابی محافظه کاری-پایان نامه درباره ارزيابي ارتباط سود و زيان

معیارهای ارزیابی محافظه کاری محققان از سه نوع معیار، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می­کنند:   1) معیارهای خالص دارایی­ها.[1] 2) معیارهای سود و اقلام تعهدی.[2] 3) معیارهای رابطه سود و بازده سهام.[3]   تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن زمانی محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان­ها می-­باشند .(Watts, 2003b, 288)   2-1-2-4-1. معیارهای خالص دارایی­ها اگر چه ارزش­های بازار دارایی­ها و بدهی­ها که خالص…